Jump to content
Ziuk

Nieznany Szkodnik - Logi Do Sprawdzenia

Recommended Posts

Witam

 

Wczoraj zanotowałem dziwne zjawiska na moim komputerze. Zaczęło się od tego że gg samo się wyłączyło i wyrzuciło jakiś błąd, przeglądarki internetowe ( Firefox, Opera) również zamykały się z jakiś niejasnych przyczyn, Spybot został zmieniony i sygnalizował obecność jakiegoś wirusa tudzież innych zagrożeń. Jak tylko skanowałem programami antywirusowymi dyski to po jakimś czasie skanowania następował restart tak samo było w przypadku programów antyspyware. AVG znalazło tylko coś takiego dropper.agent.asf i usunęło ale to nie pomogło i dalej system był niestabilny. Dopiero jak go wyłączyłem i odczekałem trochę to zaczął chodzić jakby na nim wcześniej się nic nie działo więc nieco zgłupiałem i do tej pory nie wiem czy czasem coś w nim nie siedzi dlatego też proszę o sprawdzenie logów.

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:54:39, on 2007-07-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

F:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe

F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

F:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

F:\WINDOWS\runservice.exe

F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

F:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

F:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

F:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

F:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe

F:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN

F:\Program Files\Ventrilo1\Ventrilo.exe

F:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Documents and Settings\totalcmd\TOTALCMD.EXE

F:\Program Files\DAP\DAP.EXE

F:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\do logow\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - F:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - F:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] F:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] F:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "F:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] F:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1.lnk = F:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - F:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - F:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - F:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - F:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - F:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - F:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

 

 

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

 

 

Startup items buried in registry:

---------------------------------

 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Creative Detector" = "F:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R" ["Creative Technology Ltd"]

"AtiTrayTools" = ""F:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"" ["Ray Adams"]

"Steam" = "(empty string)" [file not found]

"Gadu-Gadu" = ""F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"SUPERAntiSpyware" = "F:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" ["SUPERAntiSpyware.com"]

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"QuickTime Task" = ""F:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime" ["Apple Inc."]

"CTSysVol" = "F:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r" ["Creative Technology Ltd"]

"P17Helper" = "Rundll32 P17.dll,P17Helper" [MS]

"UpdReg" = "F:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."]

"NeroFilterCheck" = "F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"nod32kui" = ""F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "]

"RegistryMechanic" = "(empty string)" [file not found]

"DAEMON Tools-1033" = ""F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"AVP" = ""F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"Outpost Firewall" = "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice" ["Agnitum Ltd."]

"OutpostFeedBack" = "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup" ["Agnitum Ltd."]

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "PDFCreator Toolbar Helper"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll" [null data]

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{DB6EB118-BE52-4560-A710-55592142ED59}" = "TS2 menu extension"

-> {HKLM...CLSID} = "CTSShellMenu Class"

\InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

"{5E99F9A3-F74D-11d6-815E-DF759368C375}" = "Niszczarka plików"

-> {HKLM...CLSID} = "Niszczarka plików"

\InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

\InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{8FF88D21-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.65 Context Menu Shell Extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinAce\arcext.dll" [file not found]

"{8FF88D25-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.65 DragDrop Shell Extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinAceDrag-Drop Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinAce\arcext.dll" [file not found]

"{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.65 Context Menu Shell Extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinAce\arcext.dll" [file not found]

"{8FF88D23-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.65 Property Sheet Shell Extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinAceProperty Sheet Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinAce\arcext.dll" [file not found]

"{B8323370-FF27-11D2-97B6-204C4F4F5020}" = "SmartFTP Copy Hook"

-> {HKLM...CLSID} = "SmartFTP Copy Hook"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\SmartFTP Client\smarthook.dll" ["SmartSoft Ltd."]

"{EB47FF00-225E-11D2-9E1D-00A0C9AB0EEE}" = "eLicense Control"

-> {HKLM...CLSID} = "eLicense Control"

\InProcServer32\(Default) = "F:\WINDOWS\lcmmfu.cpl" [null data]

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<<!>> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"

-> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

<<!>> "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}" = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SABShellExecuteHook Class"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" ["SuperAdBlocker.com"]

 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<<!>> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<<!>> !SASWinLogon\DLLName = "F:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll" ["SUPERAntiSpyware.com"]

<<!>> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

 

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<<!>> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

 

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32\(Default) = ""F:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

 

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

-> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

DAP_ShredMenu\(Default) = "{BED4C38B-F765-45AC-8C56-613F76BBF43E}"

-> {HKLM...CLSID} = "DAPMenuShellExt Class"

\InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~2\DAP\PRIVAC~1\DAPCTX~1.DLL" ["Speedbit Ltd."]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

-> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinAce\arcext.dll" [file not found]

 

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

-> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["GRISOFT s.r.o."]

DAP_ShredMenu\(Default) = "{BED4C38B-F765-45AC-8C56-613F76BBF43E}"

-> {HKLM...CLSID} = "DAPMenuShellExt Class"

\InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~2\DAP\PRIVAC~1\DAPCTX~1.DLL" ["Speedbit Ltd."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinAce\arcext.dll" [file not found]

 

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

-> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

-> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

TSCtxM\(Default) = "{DB6EB118-BE52-4560-A710-55592142ED59}"

-> {HKLM...CLSID} = "CTSShellMenu Class"

\InProcServer32\(Default) = "blank" [file not found]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

 

 

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------

 

Note: detected settings may not have any effect.

 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

 

"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Prevent access to registry editing tools}

 

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

 

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

 

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

 

 

Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------

 

Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

 

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "F:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

 

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "F:\Documents and Settings\ppp\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

 

 

Enabled Screen Saver:

---------------------

 

HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "F:\WINDOWS\system32\sstext3d.scr" [MS]

 

 

Startup items in "ppp" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------

 

F:\Documents and Settings\ppp\Menu Start\Programy\Autostart

"OpenOffice.org 2.1" -> shortcut to: "F:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe" [null data]

 

 

Enabled Scheduled Tasks:

------------------------

 

"AppleSoftwareUpdate" -> launches: "F:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe -task" ["Apple Inc."]

 

 

Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------

 

Namespace Service Providers

 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

 

Transport Service Providers

 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

F:\WINDOWS\system32\imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 11

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 12 - 23

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10

 

 

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------

 

Toolbars

 

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4}"

-> {HKLM...CLSID} = "PDFCreator Toolbar"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll" [null data]

 

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4}" = "PDFCreator Toolbar"

-> {HKLM...CLSID} = "PDFCreator Toolbar"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll" [null data]

 

Explorer Bars

 

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

 

HKLM\Software\Classes\CLSID\{A1A7E22D-1587-4230-8F16-081C68D21448}\(Default) = "Szybkie dostosowywanie programu"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll" ["Agnitum Ltd."]

 

HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

 

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

 

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

\InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 

{44627E97-789B-40D4-B5C2-58BD171129A1}\

"ButtonText" = "Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro"

 

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"

 

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

 

 

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------

 

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["GRISOFT s.r.o."]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

Critical System Service BootDrv, BootDrv, "F:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe" [null data]

Crypkey License, Crypkey License, "crypserv.exe" ["Kenonic Controls Ltd."]

Kaspersky Anti-Virus 6.0, AVP, ""F:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

LicCtrl Service, LicCtrlService, "F:\WINDOWS\runservice.exe" [null data]

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "]

Outpost Firewall Service, OutpostFirewall, "F:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /service" ["Agnitum Ltd."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "F:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

 

 

Print Monitors:

---------------

 

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

PDFCreator\Driver = "pdfcmnnt.dll" [null data]

 

 

----------

<<!>>: Suspicious data at a malware launch point.

 

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 82 seconds.

---------- (total run time: 114 seconds)

Share this post


Link to post
Share on other sites

zacznijmy od tego - po co ci kilka AV?

 

podejrzane jak dla mnie są:

F:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe	F:\WINDOWS\system32\crypserv.exe	F:\Documents and Settings\totalcmd\TOTALCMD.EXE - nie powinien być w program files, ew. c?	O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\BootDSvc.exe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


Aktualności

Artykuły×
×
  • Create New...