Jump to content
Sign in to follow this  
Jacek-Placek

Kraków przedwojenne ogłoszenia matrymonialne :)

Recommended Posts

"Ilustrowany Kurier Codzienny" z lat 1924 - 1925

Mam lat 34, brunet, przystojny, podobać się mogę bez najmniejszej krytyki, kupiec energiczny do pracy, chętnie wstąpię w związek małżeński z postępową izraelitką z modernego typu, która posiada interes lub środki do interesu. Zgłoszenia pisemne do Admin. Kuryera pod "Przystojny".

Dwie młode, zamożne panie z towarzystwa, pragną nawiązać korespondencye z dwoma inteligentymi panami (mile widziani będą ziemianie). Cel matrymonialny nie wykluczony. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Szatynka-rozwódka", "Panna-blondynka".

Kawaler, żyd, inteligentny, towarzyski, młody, - właściciel kamienicy w mieście powiatowym zagłębia naftowego, składającej się z wygodnego pomieszczenia i dobrze prosperującego interesu, - ożeni się natychmiast z panną sympatyczną, uszczęśliwi ją. Posag wymagany. Poważne zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Dobra partya 17".

Który z starszych panów, wybitnie inteligentny, zamożny, najchętniej z prowincyi - pozna kobietę odpowiednich zalet. Cel matrymonialny. Zgłoszenia pisemne do Admin. Kuryera pod "Samodzielna".

Stęskniony do życia rodzinnego, dobry chłopczyk, lat 26, urzędn. instytucyi handl., pragnie dać wyrozumiałej, uczciwej niewieście, pedantce do lat 24, szatynce lub brunetce, zupełne zadowolenie życia, jednak dla wspólnego dobra, prosi o pożyczenie na rok 1.000 dolarów, ostatecznie 500 dolarów.

Brunet, lat 27, szatyn, lat 25, blondyn, lat 24, urzędnicy, wszyscy na rządowych stanowiskach, sympatyczni i przystojni, pragną zawrzeć znajomość z młodemi i niebrzydkiemi panienkami, celem wymiany myśli. Małżeństwo niewykluczone, dyskrecya zapewniona.

Ożenię się z panną poważnie myślącą do lat 20, która mi dopomoże do ukończenia wynalazku, pożyczając mi 400-500 złotych. Fotografia pożądana, zwrot, dyskrecja. Poważne zgłoszenia do Adm. Kuryera pod "Młody technik".

Pragnę poznać i poślubić inteligentną, muzykalną - bezwzględnie uczciwą, starszą, do lat 30, majętną pannę. Panie szybko decydujące się, ale zaraz już! Proszę ze względu na moje stanowisko o łaskawe złożenie oferty do Adm. Kuriera pod "R. Inspektor 11.913".

Panna, urzędniczka państwowa, lat 28, brunetka, przystojna, sympatyczna, z ładną wyprawą, gotówką dwa tysiące złotych - wyjdzie odpowiednio za mąż. - Urzędnicy państw. pierwszeństwo.

Sympatyczna brunetka, urzędniczka lat 26, izr., zapozna szlachetnego, sympatycznego towarzysza. Wyznanie obojętne. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kurjera pod "Oleńka".

Szczęście istotne i pogodę ducha wraz z wyprawą i posagiem, pragnie wnieść istotka dobra i miła, mężczyźnie na stanowisku. Zgłoszenia: Biuro ogł. Sienna 12, pod "Cenny charakter".

Źle jest mi samej na świecie i oto dlaczego pragnę znaleźć wśród wiru labiryntu ludzkiego duszę pokrewną, mężczyznę lat średnich, kulturalnego, o głębokiej inteligencji, dobroci, i losy swe z jego połączyć. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kurjera pod "Djana".

Kawaler, kupiec, katolik, lat 29, przystojny, - współwłaściciel kilku kamienic w Poznaniu i poważnej instytucji handlowej - poszukuje wysokiej, inteligentnej i odpowiednio zamożnej towarzyszki życia. Zgłoszenia pisemne z fotografią, której zwrot ręczę słowem honoru skierować do Adm. Kurjera pod "Importer".

Kupiec, posiadający swój własny interes handlowy - poszukuje w celu matrymonialnym panny lub wdówki bezdzietnej średniego wzrostu, do lat 26. Posag od 5 do 7 tys. zł wymagany. Zgłoszenia pisemne nadsyłać do Admin. Kurjera pod "Kresy".

Szatynka (Polka), wzrostu średniego, lat 26, niebrzydka, inteligentna, muzykalna, lecz biedna, pozna mężczyznę inteligentnego, który reflektuje na dobrą, gospodarną i wzorową żonę. Zgłoszenia pisemne z fotografią do Admin. Kurjera pod "Ścisła dyskrecja".

Która z pań od 18 do 25 lat ze średniem wykształceniem - bez przeszłości, życzyłaby być prawdziwą żoną państwowego urzędnika lat średnich, wzrostu średniego, ciemno-blondyn, dobry, przystojny, - posiada własną realność - zechce dać odpowiedź bez anonimów.

Buchalter, separowany, przystojny, lat 26, stały charakter, ożeni się z panną lub wdową do lat 30, która umożliwi mu otwarcie interesu. Zgłoszenia możliwie z fotografią, za zwrot której ręczę słowem honoru, do Admin. Kurjera pod "Rudolf".

Dla kuzyna mego na stanowisku, poszukuję żony z odpowiednim posagiem do lat 25, najchętniej z prowincyi.

Urzędnik państwowy lat 28, władający kilkoma językami, [z] wyższem wykształceniem, dobrze sytuowany, - pragnie poznać pannę zdrowych poglądów o wyższych zaletach ducha. Cel matrymonialny. Zgłoszenia pisemne z krótkim życiorysem do Admin. Kuryera pod "Charakter".

Która z eleganckich przystojnych sportsmenek chce spędzić mile czas w Krynicy-Zakopanem na saneczkowaniu etc. w towarzystwie eleganckiego, kulturalnego młodzieńca - zechce odpowiedzieć pod "Saneczki".

Panią brunetkę, wsiadającą do tramwaju pod pocztą 21 grudnia, 14 godz., zdążającego do Podgórza, ubraną w selskiny, będącą w towarzystwie mężczyzny i kobiety, proszę o łaskawe podanie adresu do Adm. Kuryera pod "Urok".

Może odezwie się zdrów, solidny, naprawdę inteligentny kawaler lub wdowiec - szukający uczciwej żony! Panna lat 38, inteligentna, praktyczna, z dobrej rodziny, towarzysko wyrobiona, przystojna - bez przeszłości, niezależna, z wyprawą, ładnem mieszkaniem i nieco gotówki. Dyskrecya zapewniona. Poważnie myślący zechce pisać nieanonimy.

Dwie młode istoty, którym los wetknął w ręce kaganiec oświaty, nie przyzwyczajone do monotonii wiejskiej, pragnęłyby listownej wymiany myśli z inteligentnymi i młodymi. Najchętniej widziani przystojni i zawołani tancerze. Zgłoszenie pisemne do Adm. Kuryera pod "Płomyk" (dla brunetki), "Zefir" (dla blondynki).

Inteligentna starsza panna, lat 35, łagodnego charakteru, uczciwa, gospodarna, pozna starszego, inteligentnego mężczyznę do lat 65, w celu matrymonialnym. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Dobre serce".

Która z pięknych Krakowianek, panna przystojna, smukła, zgrabna, do lat 24, odstąpi pokój osobny, słoneczny, w śródmieściu - otrzyma dobrego męża.

Szukam znajomości z panną lub wdówką do lat 24, przystojną, zgrabniutką, smukłą, idealistką, samodzielnie pracującą, niezależną, zamieszkałą w Krakowie. Cel towarzyski. Zgłoszenia do Biura ogłoszeń Hupczyca, Jagiellońska 7, pod "Przyjaźń".

Zawrę znajomość z mężczyzną lat średnich, eleganckim i przystojnym. Podobne zalety sama posiadam. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "M. M. XX".

Chłopczyk lat 27, mówią, że przystojny, sympatyczny, poważny, pragnie poznać dziewczę do lat 25, tych samych zalet. - Cel, szybka podróż do ołtarza. Celem rozszerzenia interesu handlowego potrzebna sumka do 3.000 złotych.

Dwóch młodych inteligentnych brunetów poszukuje znajomości ze sympatycznemi kobietami z temperamentem, celem nawiązania korespondencyi i spędzenia mile wolnych chwil. Zgłoszenia nieanonimowe możliwie z fotografią do Adm. Kuryera pod "Temperament i Niezależność".

Pani z lepszych sfer, separowana nie z własnej winy, lat 40, przystojna, łagodna, gospodarna, poszukuje towarzysza starszego, inteligentnego, zamożnego pana. Cel, spokój i ukojenie po przeżytych cierpieniach.

Dla młodej, sympatycznej panny, lubiącej wieś i gospodarstwo rolne, jest do odstąpienia część własności ziemskiej na korzystnych warunkach. Wymagany kapitał około 50 tys. złotych lub równowartość i gotowość wyjścia zamąż za młodego, sympatycznego właściciela reszty majątku.

Która z pań eleganckich, przystojnych (wyznanie obojętne), do lat 35, materyalnie niezależna, mająca zamiar spędzić zimę w Krynicy, Zakopanem lub t. p., chce spędzić ją w towarzystwie inteligentnego i przystojnego sportsmena.

Absolwent medycyny - ożeni się z panną intel. do lat 27, któraby mu dopomogła do ukończenia studyów. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Jugoslowian".

Sympatyczna brunetka chce nawiązać korespondencję z inteligentnym, poważnym panem, w celu wspólnego dzielenia myśli, pragnień, upodobań. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Odważna".

Muszko - kochana. Nigdy nie późno - życie przed nami. Pisz, kiedy przyjedziesz.

Ziemianin, królewianin, obecnie właściciel 2 kamienic w Poznaniu lat 40, wysoki, przystojny, inteligentny rolnik pragnie nawiązać korespondencyę z panią o podobnych danych do lat 35. Po dobrem poznaniu możliwe kupno ziemskiego majątku, lecz nie koniecznie. Natomiast konieczny pogodny, szlachetny charakter, uroda. Odpowiednie dla separatek z dzieckiem.

Bardzo przystojny mężczyzna z uniwers. wykształceniem poszukuje młodej majętnej partyi, któraby mu dopomogła w dalszej karyerze.

Doktór, kawaler, lat trzydzieści kilka, pragnie poznać przystojną, inteligentną, - prawego charakteru pannę lub wdowę bezdzietną w celu poważnym. Pośrednictwo rodziny możliwe.

Panna lat 28 blondynka, wysoka, dobrego charakteru, lubiąca ciche życie domowe, ale biedna z braku znajomości poszukuje tą drogą męża do lat 45 może być wdowiec tylko dobrego charakteru, z którym mogła bym budować prawdziwe, domowe ognisko.

Dwóch mężczyzn, szatyn 29 lat, brunet 26, na stanowiskach państwowych, zawrą znajomość z panną, wdową, rozwódką, posiadającą własne mieszkanie - cel matrymonialny. Łaskawe zgłoszenia do Adm. Kuryera pod "Oleś i Edek".

Mężczyzna w średnim wieku - przystojny - muzykalny o zrównoważonym charakterze, usposobienia marzycielskiego pozna niewiastę z podobnemi zaletami. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Subtelny charakter".

Piękną panią, brunetkę, w białym kostyumie w zielonym kapeluszu, która siedziała w Esplanadzie - 27 VI wieczorem w towarzystwie starszej pani, proszę o łaskawe podanie adresu do Adm. Kuryera dla "Inżyniera B.".

Rozwódka lat 29, pragnie założyć gniazdo rodzinne w tym celu szuka mężczyznę prawego charakteru wdowca lub rozwiedzionego na stanowisku rządowym lub leśniczego.

Panna mieszkająca zagranicą, chwilowo w Polsce - pozna w celu matrymonialnym poważnie myślącego Pana w wieku od lat 40. Ceni intelekt więcej niźli urodę. Alors en avant Panowie! - Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Pourquoi pas".

Wdówka lat 25, posiadająca mieszkanie umeblowane, zawód, pragnie poznać tą drogą mężczyznę trzeźwo myślącego inteligentnego, przystojnego - w celu matrymonialnym. Może być fachowiec. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Wzorowy".

Który śmiałek powiedzie młodą, przystojną, sympatyczną farmaceutkę w jarzmo małżeńskie, niech napisze do Adm. Kuryera pod "Zuch".

Kawaler lat 25 i parę, piekarz, przystojny, pracowity, muzykalny - na gramofonie, poszukuje panny w mieście lub na wsi, w celu - matrymonialnym. - Najchętniej właścicielki piekarni lub sklepu z osobnym lokalem na piekarnię. Wdówki nie wykluczone. Poważne zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Przemysłowiec".

Inteligentna, młoda osoba, wyjedzie zagranicę jako towarzyszka bezpłatnie. Obojętne z kim.

Dwie osoby, panienka krawcowa, o nieskazitelnej przeszłości, lat 32, oraz separowana modniarka, życiem znękana, lat 28, pragną z braku znajomości tą drogą poznać dwóch panów o dobrym sercu, prawym charakterze, kochających ognisko domowe, mogący mieć mieszkanie na pracownię mają pierwszeństwo - cel towarzyski, małżeństwo nie wykluczone.

Córa "Podkarpacia", inteligentna blondyna, niektórzy twierdzą, że sympatyczna i elegancka, tą drogą szuka męża inteligentnego, sympatycznego, na stanowisku. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Kwiat Lotosu".

W pogoni za dobrą, jasną duszą, nawiążę sympatyczną nić drogą korespondencji jedynie z mężczyzną starszym, wybitnie inteligentnym i duchowo przesubtelnionym. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera pod "Baśń tęczowa".

Młoda, pełna życia i humoru rozwódka, o której ogólnie twierdzą, że jest bardzo przystojna, poszukuje tą drogą męża, człowieka bogatego lub na poważnem stanowisku. Wiek, narodowość i wyznanie obojętne. Gniazdko w postaci dwóch pokoi i kuchnia, mam urządzone. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kuryera dla "Damy salonowej".

Człowiek samotny w średnim wieku posiadający nieruchomość i interes poszukuje towarzyszki życia, któraby posiadała kilka tysięcy kapitału dla powiększenia interesu.

Nauczycielka przystojna, miła o dobrej tkliwej duszy nawiąże korespondencję z mężczyzną o pięknym, prawdziwie męskim charakterze i wysokiej inteligencji.

Pragnę poznać człowieka, któryby w duszy swojej świat moich marzeń zamknął. Zgłoszenia pod "Lilly".

Poszukuję panny lub wdowy bezdzietnej do lat 30, muzykalnej, z posagiem, celem kupienia apteki. Oferty pisemne przyjmuje Adm. Kuryera pod "Aptekarz 87".

Blondynka z wyższym wykształceniem poszukuje towarzysza na przechadzki. Pierwszeństwo ma wojskowy.

Dwie młode, inteligentne blondynki, poszukują znajomości z dwoma ciemnowłosemi, młodymi ludźmi w celu towarzyskim. Pierwszeństwo mają posiadający auto.

Kupiec lat 34, sklep, mieszkanie urządzone 4 pokoje, gotówka 8000 dolar., majątek 15000 dol., izraelita, ożeni się z panną lub wdową od 30-40 lat, posiadającą jakieś przedsiębiorstwo handlowe, sklep, nieruchomość itp. w większym mieście mają pierwszeństwo. Zgłoszenia: do Adm. Kuryera: Okazicielowi dwuzłotówki Nr. 27940 S. 97 A.

600 złotych uratuje życie młodemu bardzo wesołemu brunetowi lat 27, która z pań zechce pożyczyć na 6 miesięcy, może liczyć na przyjaźń i miłe spędzanie wspólnych wieczorów. Zgłoszenia pod "Śmiały".

Sympatyczna wdówka w średnim wieku, miłej powierzchowności, łagodnego charakteru, dobrze zbudowana, inteligentna, poszukuje męża na stanowisku od 60-70 lat.

Szukam męża, 40-50 lat, wykształconego, na stanowisku - dla mojej siostrzenicy izr., 40 lat, eleganckiej, pięknej, wykształconej Wiedenki, z własnem, obszernem, ładnie urządzonem mieszkaniem w Wiedniu.

Pan, brunet, który w niedzielę w cukierni P. Michalika po 6-tej przechodząc koło pań, gdzie siedziały starsza i młodsza 36-letnia, rzucił czar - przejmującem spojrzeniem - Raczy się odezwać.

Dyrektor banku, kawaler, lat 31, pragnie poznać pannę, wybitnie przystojną, muzykalną, najchętniej Lwowiankę, z którą mógłby uczęszczać na koncerty i bale. Zgłoszenia pisemne do Adm. Kurjera pod "The International".

Dla córki brunetki, lat 24, poszukuję męża o szlachetnym charakterze, do lat 40, jakoteż - w jednej osobie wspólnika, dla ulepszenia procentowego interesu - (2 młynów). Adresować: Kielce, skrzynka pocztowa 46, - "Solidarność".

Wyrobię dobrze płatną posadę biurową starszemu mężczyźnie za ożenienie się.

Inteligentna, przystojna panna, w wieku Balzacowskim, ze sfery urzędniczej, z przekonań ateistka, prócz wyprawy i skromnego urządzenia, nieposiadająca majątku, poszukuje w celu matrymonialnym człowieka tylko inteligentnego, poważnego, subtelnego, domatora niedzisiejszych poglądów, bez różnicy wyznania, w wieku 40-50 lat, na stanowisku.

Niebanalną znajomość zawarłby młody przemysłowiec z panną posażną.

Szaleństwo zamierza popełnić dość możliwy człowiek, lat 25, dla zgrabnej postawnej, jasno blondynki w czarnem - której podałby dłoń u ołtarza.

Piękną panią w płaszczu z futrem, bluzką białą z żółtemi taśmami, imię p. Maryśka (podsłyszałem), za którą chodziłem parę godzin, weszła do sklepu delikatesów na ul. św. Jana i tam pozostałą - upraszam o podanie adresu do Adm. Kuryera pod "Poważne zamiary, dla bardzo zamożnego".

Czyje samotne serce, miotane życiem, szuka po bezdrożach, w zabłąkaniu, smutku i niepokoju, ciepła, miłości i balsamu pokoju - niech napisze do ładnej, inteligentnej, szlachetnych uczuć i serca kobiety, która ranę zagoi i dalsze życie miłem uczyni.

Kawaler, lat 27, podróżujący, poszukuje w celu matrymonialnym wdowy do lat 24, narodowości niezależnej.

Elegancka młoda para z towarzystwa zawrze znajomość z panem lub panią bezwzględnie indywidualną i ekscentryczną. Cel towarzyski.

Mężczyzna w średnim wieku, ziemianin, szuka dyskretnej, bezinteresownej znajomości kobiety inteligentnej, kulturalnej, zdrowej, miłej powierzchowności, bardzo ładnie zbudowanej, nie malującej się.

Szukam towarzyszki życia. Trochę dolarów. - Jestem wdowiec, inteligentny lat 37 na rządowej posadzie z 7-letnim chłopczykiem. Samotność mi zbrzydła, chcę rozpocząć gospodarkę na własną rękę, skupić wszystkie siły koło ognizka domowego przez kupno pensjonatu ewentualnie, która z pań posiada takowy. Zgłoszenia do Adm. Kuryera pod "Bonaparte".

Z powodu zmiany rodziny szukam człowieka o nieskazitelnym charakterze, tylko serjo myślącego.

  • Upvote 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie wiem, mi zawsze wydawało się że szukanie partnera 

przez ogłoszenie to debilizm.

 

Ale ogólnie miło się czyta, dzięki :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Poszukuję panny lub wdowy bezdzietnej do lat 30, muzykalnej, z posagiem, celem kupienia apteki"

 

Umarłem O_o

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

W tych czasach to było normalne. Myślisz że skąd się wzięło słowo "wyposażyć" w dzisiejszym znaczeniu? Im bogatsza opcja w aucie, tym lepsze wyposażenie, sto lat temu tak samo działało to w odniesieniu do kobi dam*. :lol:

 

* - panien, bądź wdów. Bo już nie białogłów (wtedy archaizm), ani tym bardziej kobiet, za które można było po mordzie dostać w ciemnej ulicy od szemranych typów, wynajętych przez rodzinę tak nazwanej.

 

Swoją drogą, mnie rozbawiła ta oferta:

Elegancka młoda para z towarzystwa zawrze znajomość z panem lub panią bezwzględnie indywidualną i ekscentryczną. Cel towarzyski.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja w swoim zyciu przekonalem sie dobitnie ze szukanie partnera na sile przynosi jedynie pecha. Owszem czasami trzeba dopomoc szczesciu ale 7/10 spotkan ktore ustawialem przez internet itp to byly pomylki.

 

Cieszymy się że w końcu trafiłeś na kogoś kto wygląda prawie jak Jacyków.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 pragnie poznać pannę zdrowych poglądów o wyższych zaletach ducha.Cel matrymonialny. " - ale czad!  :grin:  Rewelacyjne są te ogłoszenia, gołym okiem widać, że pełna kultura!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Aktualności

Artykuły×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.