Jump to content

huta

Stały użytkownik
 • Posts

  59
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by huta

 1. a jak się pozbyc tego kolegi ???
 2. cześc.... mam taki problem... otóż..... co jakiś czas słysze w moich głośnikach takie "kliknięcie" jak po otwarciu stronki internetowej i jest to uciążliwe gdyż podczas grania po tym oto "kliknięciu" automatycznie przechodze z gry na pulpit...... zrobiłem format ale to nic nie pomogło.... czy wie ktoś jak temu zaradzic ????
 3. prosze oto logfile...... Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 09:42:22, on 2005-03-16 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe C:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe G:\tweakram[1].4.0.build.6020.cracked-tsrh\cracked\TweakRAM.exe C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\fussballspieller\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.searchmaid.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchmaid.com/bar/index.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchmaid.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.searchmaid.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchmaid.com/bar/index.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.searchmaid.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchmaid.com/search.php?qq=%s R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.searchmaid.com/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.searchmaid.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll (file missing) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSN Messenger] C:\WINDOWS\system32\msmsgs.exe O4 - HKLM\..\Run: [security iGuard] C:\Program Files\Security iGuard\Security iGuard.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe O4 - HKCU\..\Run: [TweakRAM] G:\tweakram[1].4.0.build.6020.cracked-tsrh\cracked\TweakRAM.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {9F251F4F-2ACE-423B-B88C-578473742E0D} - (no file) (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {9F251F4F-2ACE-423B-B88C-578473742E0D} - (no file) (HKCU) O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - file://C:\DOCUME~1\FUSSBA~1\USTAWI~1\Temp\bridge-c18.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe I CO DALEJ ??????:(:(
 4. taka ADAWARE ale on nic nie daje, usuwa co innego a to dalej pozostaje w nienaruszonym stanie :/
 5. cześć..... mam problem... otóż mój kochany braciszek chodził po stronkach typu xxx........ no i teraz co chwila wyskakuja mi jakieś reklamy internetowe na pulpicie i nie moge ustawić strony startowej bo mam nadaną jakąś z góry......... czy jest na to jakieś "lekarstwo" poza formatem ?!?!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.