Jump to content
Sign in to follow this  
iTrooper

Antywirus nie uruchamia się z systemem.

Recommended Posts

Probowales przeinstalowac Comodo?

Nie ale w sumie to na każdym antywirze z tego co pamiętam mi tak się dzieje. 

Może mam jakiegoś wirusa albo coś.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Posiadasz zainstalowane jakieś inne/dodatkowe oprogramowanie chroniące?
2. Odinstaluj Comodo całkowicie. Za pomocą dodatkowego oprogramowania lub ręcznie usuń pliki i wpisy w rejestrze pozostawione przez instalator.
3. Zainstaluj Comodo ponownie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Posiadasz zainstalowane jakieś inne/dodatkowe oprogramowanie chroniące?

2. Odinstaluj Comodo całkowicie. Za pomocą dodatkowego oprogramowania lub ręcznie usuń pliki i wpisy w rejestrze pozostawione przez instalator.

3. Zainstaluj Comodo ponownie.

1. Mam tylko Comodo i MalwareBytes- AntiMalware. Ale to chyba nie koliduje między sobą?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Nie powinno kolidować, AntiMalware powinien móc działać obok antywirusa bez problemu.  Comodo jednak potrafi gryźć się z nietypowymi programami. Dla sprawdzenia możesz wyłączyć monitor realtime w AnitMalwe jeśli jest włączony.
Jak nic się nie zmieni wykonaj pozostałe zalecenia w tym temacie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
Task: {0FC5D1AF-9CB6-4687-A300-C7141ED7FEE7} - System32\Tasks\Bitdefender Update Product Data_A17FD818A96743FAB28AC221BEB4B2C8 => C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2015\bdproductdata.exe
Task: {3EE66033-CB13-4563-B394-D3984D70929A} - System32\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly) => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe
Task: {BE955401-A0D3-4993-827B-11238EA3C7D2} - System32\Tasks\CIS_{15198508-521A-4D69-8E5B-B94A6CCFF805} => C:\ProgramData\cis8304.exe <==== UWAGA
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PAexec => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McMPFSvc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PAexec => ""="Service"
HKLM\...\Run: [installerLauncher] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\{6F57816A-791A-4159-A75F-CFD0C7EA4FBF}\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\{6F57816A-791A-41 (dane wartości zawierają 36 znaków więcej).
HKU\S-1-5-19\...\Winlogon: [shell] c:\windows\explorer.exe [2871808 2011-10-10] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
HKU\S-1-5-20\...\Winlogon: [shell] c:\windows\explorer.exe [2871808 2011-10-10] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
HKU\S-1-5-18\...\Winlogon: [shell] c:\windows\explorer.exe [2871808 2011-10-10] (Microsoft Corporation) <==== UWAGA
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [sugarSyncBackedUp] -> {0C4A258A-3F3B-4FFF-80A7-9B3BEC139472} => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [sugarSyncPending] -> {62CCD8E3-9C21-41E1-B55E-1E26DFC68511} => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [sugarSyncRoot] -> {A759AFF6-5851-457D-A540-F4ECED148351} => Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [sugarSyncShared] -> {1574C9EF-7D58-488F-B358-8B78C1538F51} => Brak pliku
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <======= UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-2133735084-2922228732-1507147680-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA
BHO: Brak nazwy -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> Brak pliku
BHO-x32: Brak nazwy -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> Brak pliku
Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} - Brak pliku
Handler: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - Brak pliku
Handler: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - Brak pliku
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - Brak pliku
FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [brak pliku]
FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\progra~2\mcafee\msc\npmcsn~1.dll [brak pliku]
FF Plugin-x32: @mcafee.com/SAFFPlugin -> C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\npmcffplg32.dll [brak pliku]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{D19CA586-DD6C-4a0a-96F8-14644F340D60}] - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [bdwteff@bitdefender.com] - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender 2015\antispam32\bdwteff => nie znaleziono
CHR StartupUrls: Profile 1 -> "hxxp://www.google.pl/ig?hl=pl","www.wp.pl/?src01=dp220140820","hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1436704818&z=8fcdfa69885b2298ba9487dgfz7c4q4m7e9z7beefw&from=face&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9CC713592","hxxp://www.istartsurf.com/?type=hp&ts=1436710760&z=9b3ddf26a46071ed61008c0g6z9c2q0m4gcecm1z9m&from=face&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2U5J9CC713592"
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Trooper\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-04] [updateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== UWAGA
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Trooper\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-02-04] [updateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== UWAGA
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\Trooper\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2014-07-31] [updateUrl: hxxps://epicunitscan.info/00service/update2/crx] <==== UWAGA
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx <nie znaleziono>
U3 BcmSqlStartupSvc; Brak ImagePath
S3 catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
U2 CLKMSVC10_3A60B698; Brak ImagePath
U2 CLKMSVC10_C3B3B687; Brak ImagePath
U2 DriverService; Brak ImagePath
S3 EagleX64; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 GDPkIcpt; \??\C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys [X]
U2 iATAgentService; Brak ImagePath
U2 idealife Update Service; Brak ImagePath
U3 IGRS; Brak ImagePath
U2 IviRegMgr; Brak ImagePath
S3 Lavasoft Kernexplorer; \??\C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\KernExplorer64.sys [X]
S3 massfilter; system32\drivers\massfilter.sys [X]
U2 Oasis2Service; Brak ImagePath
U2 PCCarerService; Brak ImagePath
U2 ReadyComm.DirectRouter; Brak ImagePath
U2 RichVideo; Brak ImagePath
U2 RtLedService; Brak ImagePath
U2 SeaPort; Brak ImagePath
S3 SliceDisk5; \??\C:\Program Files\A-FF Find and Mount\slicedisk-x64.sys [X]
U2 SoftwareService; Brak ImagePath
U3 SQLWriter; Brak ImagePath
S3 X6va012; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va012 [X]
S3 X6va013; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va013 [X]
S3 X6va014; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va014 [X]
S3 X6va015; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va015 [X]
S3 X6va016; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va016 [X]
S3 X6va017; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va017 [X]
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnet; system32\DRIVERS\ZTEusbnet.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]
2015-11-13 04:06 - 2015-06-11 10:15 - 00000451 _____ C:\Windows\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
2015-04-14 17:28 - 2015-04-14 17:28 - 0004387 _____ () C:\Users\Trooper\AppData\Roaming\HDNotAg9yYgV
2015-04-19 13:20 - 2015-04-19 13:20 - 0005872 _____ () C:\Users\Trooper\AppData\Roaming\olbrSzAXYxp5mitiIomQazgPt3M
EmptyTemp:

W FRST wybierz Napraw.

 

 

 

Zrob tez pelny skan przy pomocy Mbam i usun to co wykryje:

http://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
oraz http://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok wgrałem fix. zrobiłem skan mbamem nic nie wykryło, ale tak jakby komputer zaczął trochę przymulać tak mi się wydaje. a problem z antywirem dalej istnieje, zrobię reinstalkę i zobaczę czy coś się zmieni.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Aktualności

Artykuły×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.