Jump to content
Crosis

Rejestr - Triki i tweaki w WinXP

Recommended Posts

W tym temacie będą umieszczane tweaki dotyczące rejestru. Każdy z nich powoduje określone zmiany w systemie, tak więc należy stosować te tweaki z rozwagą.

 

Są dwie możliwości wprowadzania tych wpisów:

1. Wchodzimy do rejestru (START uruchom regedit) i szukamy tego wpisu w określonym, przy każdym tweaku, kluczu i zmieniamy wartość danego klucza.

2. Tworzymy plik z rozszerzeniem .reg i edytujemy go wpisując na początku Windows Registry Editor Version 5.00. Nasz plik będzie wyglądał tak:

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile] "IsShortcut"=-

Linie poprzedzone zniakiem ";" stanowią tylko komentarz.

 

Po krótkim wprowadzeniu czas zająć się tweakami. Zaczniemy najpierw od wpisów, które dotyczą Pulpitu:

 

; Zmienia nazwy elementów pulpitu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}]

@="Sieć "

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}]

@="Komputer"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}]

@="Dokument"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]

@="Kosz"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}]

@="Internet"

 

; Nie przeszukuje dysków w przypadku błędnych skrótów na pulpicie

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoResolveTrack"=dword:00000001

"NoResolveSearch"=dword:00000001

 

; Wyłącza autoukrywanie nieaktywnych ikon w pasku zadań

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

"EnableAutoTray"=dword:00000000

 

; Pokazuje: Mój komputer, Moje dokumenty, Moje miejsca sieciowe na pulpicie

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]

"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000

"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000

"{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000

 

; Wyłącza kreator czyszczenia pulpitu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz]

"NoRun"=dword:00000001

 

; Określa pierwszy element na pulpicie (54-Mój Komputer,48-Moje Dokumenty itd.)

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}]

"SortOrderIndex"=dword:00000054

 

; Usuwa strzałki skrótów na pulpicie

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]

"IsShortcut"=-

 

; Usuwa "skrót do" w nowo utworzonych skrótach

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

"Link"=hex:00,00,00,00

 

; Pozwala zmienić nazwę kosza

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]

"Attributes"=hex:50,01,00,20

"CallForAttributes"=dword:00000000

 

; Wyłącza wygaszacz ekranu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]

"ScreenSaveActive"=dword:00000000

 

; Dostosowuje pulpit do większych ikon niż domyślne

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]

"IconSpacing"="-2400"

"IconVerticalspacing"="-2400"

"Shell Icon BPP"="32"

"Shell Icon Size"="128"

 

Teraz zajmiemy się wpisami, które związane są z Menu Start:

 

; Pokazuje duże ikony w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_LargeMFUIcons"=dword:00000001

 

; Wyłącza podświetlanie nowo zainstalowanych programów

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_NotifyNewApps"=dword:00000000

 

; Segreguje alfabetycznie Menu Start i Ulubione

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder]

 

; Zmienia opóźnienie otwierania Start Menu (wartość w milisekundach)

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

"MenuShowDelay"="150"

 

; Usuwa "Pomoc i obsługa techniczna" z Menu Start

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSMHelp"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSMHelp"=dword:000000

 

; Usuwa "Bieżące Dokumenty" z Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoRecentDocsMenu"=dword:00000001

 

; Ukrywa Menu Ulubione w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"StartMenuFavorites"=dword:00000000

 

; Ukrywa Uruchom w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowRun"=dword:00000000

 

; Ukrywa Mój Komputer w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowMyComputer"=dword:00000000

 

; Ukrywa Moje Dokumenty w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowMyDocs"=dword:00000000

 

; Ukrywa Moja Muzyka w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowMyMusic"=dword:00000000

 

; Ukrywa Moje Obrazy w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowMyPics"=dword:00000000

 

; Ukrywa Połączenia Sieciowe w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowNetConn"=dword:00000000

 

; Ukrywa OEM Link w Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowOEMLink"=dword:00000000

 

; Usuwa drukarki i Faxy z Start Menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowPrinters"=dword:00000000

 

; Ukrywa "Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults"=dword:00000000

 

; Usuwa przycisk "Wyloguj"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"StartMenuLogoff"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]

"StartMenuLogoff"=dword:00000000

 

; Dodaje narzędzia administracyjne do Start menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"StartMenuAdminTools"=dword:00000001

 

Następne w kolejności są Efekty wizualne:

 

; Ustawia własną tapetę

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General]

"BackupWallpaper"="ścieźka_tapety.bmp"

"Wallpaper"="ścieźka_tapety.bmp"

 

; Zmienia ikonę kosza

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]

"full"="ikona_kosz_pełny.ico"

"empty"="ikona_kosz_pusty.ico"

""="ikona_kosz_pusty.ico"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-1;01B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]

"full"="ikona_kosz_pełny.ico"

"empty"="ikona_kosz_pusty.ico"

""="ikona_kosz_pusty.ico"

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]

"full"="ikona_kosz_pełny.ico"

"empty"="ikona_kosz_pusty.ico"

""="ikona_kosz_pusty.ico"

 

; Wyłącza ekran powitalny i używa klasycznego okna logowania

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"LogonType"=dword:00000000

 

; Włącza klasyczny wygląd panelu sterowania

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"ForceClassicControlPanel"=dword:00000001

 

; Włącza ClearType wszystkim użytkownikom

[HKEY_USERS.DEFAULT\Control Panel\Desktop]

"FontSmoothing"="2"

"FontSmoothingType"="2"

 

; Zmienia nazwę oraz ikonę dysku. Jako przykład będzie dysk C

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultLabel]

@="NAZWA"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon]

""="c:\ikony\moja_ikona.ico"

 

; Powoduje wyświetlanie zamieszczonego tekstu nad loginem/hasłem podczas logowania do systemu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"LogonPrompt"="Twój Tekst"

 

; Ustawia tło ekranu logowania

[HKEY_USERS.DEFAULT\Control Panel\Desktop]

"Wallpaper"="ścieżka_tła"

 

; Ukrywa ekran powitalny (0-Domyślny, 1-Ukryj)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoWelcomeScreen"=dword:00000001

 

; Pokazuje Administratora na ekranie powitalnym

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]

"Administrator"=dword:00000001

 

Przyszedł czas na System:

 

; Wyłącza komunikaty ostrzegawcze z Centrum Zabezpieczeń

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Security Center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"FirewallDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

 

; Wyłącza Centrum Zabezpieczeń w WinXPSP2

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl\SetServices\wscsvc]

"Start"=dword:00000004

 

; Wyłącza Windows Tour Popup

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]

"RunCount"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]

"RunCount"=dword:00000000

 

; Wyłącza możliwość nagrywania płyt poprzez WinXP

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoCDBurning"=dword:00000001

 

; Wyłącza systemowy kompresor .zip

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CompressedFolder]

 

; Nie szuka sterowników na WU w przypadku wykrycia nowego sprzętu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching]

"DontSearchWindowsUpdate"=dword:00000001

"DontPromptForWindowsUpdate"=dword:00000001

 

; Wyłącza ochronę plików systemowych

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"SFCDisable"=dword:ffffff9d

 

; Wyłącza language Bar

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}]

@="Language bar"

"MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\\System32\\msutb.dll,-325"

 

; Usuwa "Dokumenty Udostępniane" z widoku Mój komputer

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]

 

; Umożliwia Autologowanie

; Zmień login i wstaw odpowiednie hasło

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"DefaultUserName"="User_Name"

"DefaultPassword"=""

"AutoAdminLogon"="1"

 

; Nie sprawdza ilości miejsca na dyskach i nie informuje Popup-em

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001

 

; Włącza ustawienia Prefetch

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]

"EnablePrefetcher"=dword:00000003

 

; Wyłącza Autorun

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom]

"AutoRun"=dword:00000000

 

; Wyłącza QoS

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched]

"NonBestEffortLimit"=dword:00000000

 

; Wyłącza przywracanie systemu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]

"DisableSR"=dword:00000001

 

; Ustawia przydział miejsca dla przywracania systemu (w %)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]

"DiskPercent"=dword:00000005

 

; Wyłącza raportowanie błędów

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting]

"AllOrNone"=dword:00000001

"DoReport"=dword:00000000

"IncludeKernelFaults"=dword:00000000

"IncludeMicrosoftApps"=dword:00000000

"IncludeWindowsApps"=dword:00000000

"ShowUI"=dword:00000000

 

; Wyłącza raportowanie błędow ale o nich informuje

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting]

"DoReport"=dword:00000000

 

; Wyłącza synchronizację czasu poprzez internet

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]

"Type"="NoSync"

 

; Wyłącza wszystkie "balony"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"EnableBalloonTips"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"FolderContentsInfoTip"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorertips]

"Show"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"StartButtonBalloonTip"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"ShowInfoTip"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSMBalloonTip"=dword:00000000

 

; Wyłącza Zdalny Pulpit

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]

"fDenyTSConnections"=dword:00000001

"fAllowToGetHelp"=dword:00000000

 

; Wyłącza prośbę o potwierdzenie kasowania pliku

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

"ShellState"=hex:24,00,00,00,37,88,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

01,00,00,00,0d,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00

 

; Usuwa ikonę regulacji glośności

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\SysTray]

"Services"=dword:0000001b

 

; Wyłącza "Podgląd obrazów i faksów WinXp"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\System\File\Associationsimage\Shell\ExContextMenuHandlers\Shell\ImagePreview]

 

; Wyłącza Automatyczny restart w przypadku BSOD

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]

"AutoReboot"=dword:00000000

 

; Usuwa dzwięk podczas kliknięcia

[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\ExplorerNavigating.Current]

@=""

 

; Włącza auto-uzupełnianie

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete]

"Append Completion"="yes"

 

; Automatyczne kasowanie pliku bez przenoszenia do kosza

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket]

"NukeOnDelete"=dword:00000001

 

; Zmiana pojemności kosza (tutaj z 10% na 3% )

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket]

"Percent"=dword:00000003

 

; Wyłącza katalogowanie miniatur

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"DisableThumbnailCache"=dword:00000001

 

; Usuwa asystenta z okna - szukaj

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]

"Use Search Asst"="no"

 

; Defragmentacja przy starcie systemu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]

"Enable"="Y"

 

; Zmienia domyślne ustawienia opcji "szukaj" (1 = ON, 0 = OFF)

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

"SearchSystemDirs"=dword:00000001

"SearchHidden"=dword:00000001

"IncludeSubFolders"=dword:00000001

"CaseSensitive"=dword:00000001

"SearchSlowFiles"=dword:00000000

 

; Czyści pagefile przy wyłączaniu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]

"ClearPageFileAtShutdown"-dword:00000001

 

; Wyłącz tworzenie "ostatniej dobrej konfiguracji"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"ReportBootOk"="0

 

; Usuwa zasłonę folderów systemowych

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WebView\BarricadedFolders]

"shell:ControlPanelFolder"=dword:00000000

"shell:SystemDriveRootFolder"=dword:00000000

"shell:ProgramFiles"=dword:00000000

"shell:Windows"=dword:00000000

"shell:System"=dword:0000000

 

; Zapobiega tworzeniu ukrytych udostępnień typu Admin$ itp.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]

"AutoShareWks"=dword:00000000

 

; Otwiera każdy folder w tym samym oknie

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]

"Settings"=hex:0c,00,02,00,1a,01,e7,77,60,00,00,00

 

; Otwiera każdy folder w osobnym oknie

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]

"Settings"=hex:0c,00,02,00,3a,01,e7,77,60,00,00,00

 

; Pokazuje wszytkie pliki, ukryte i chronione

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Hidden"=dword:00000001

"HideFileExt"=dword:00000000

"ShowSuperHidden"=dword:00000001

 

; Nie używa prostego udostępniania plików

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"forceguest"=dword:00000000

 

; Włącza pasek szybkiego uruchamiania

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop]

"TaskbarWinXP"=hex:0c,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,b0,e2,2b,

d8,64,57,d0,11,a9,6e,00,c0,4f,d7,05,a2,22,00,1c,00,0a,01,00,00,1a,00,00,00,

01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4c,00,00,00,01,14,02,00,00,

00,00,00,c0,00,00,00,00,00,00,46,83,00,00,00,10,00,00,00,a0,b0,48,5e,89,8d,

bd,01,00,d8,9e,e4,2a,8d,bd,01,00,45,fe,5e,89,8d,bd,01,00,00,00,00,00,00,00,

00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,13,01,14,00,1f,0f,e0,4f,

d0,20,ea,3a,69,10,a2,d8,08,00,2b,30,30,9d,19,00,23,44,3a,5c,00,00,00,00,00,

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,cd,97,15,00,31,00,00,00,00,00,af,24,5c,

b9,10,80,57,69,6e,6e,74,00,00,20,00,31,00,00,00,00,00,af,24,a3,b9,10,00,50,

72,6f,66,69,6c,65,73,00,50,52,4f,46,49,4c,45,53,00,19,00,31,00,00,00,00,00,

c1,24,08,92,10,00,69,65,35,30,30,2e,30,30,30,00,00,28,00,31,00,00,00,00,00,

c1,24,08,92,10,00,41,70,70,6c,69,63,61,74,69,6f,6e,20,44,61,74,61,00,41,50,

50,4c,49,43,7e,31,00,21,00,31,00,00,00,00,00,c5,22,9d,91,10,00,4d,69,63,72,

6f,73,6f,66,74,00,4d,49,43,52,4f,53,7e,31,00,29,00,31,00,00,00,00,00,d3,22,

32,a6,10,00,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f,72,65,72,00,49,4e,54,

45,52,4e,7e,31,00,24,00,31,00,00,00,00,00,db,22,76,ba,10,00,51,75,69,63,6b,

20,4c,61,75,6e,63,68,00,51,55,49,43,4b,4c,7e,31,00,00,00,8d,00,00,00,1c,00,

00,00,01,00,00,00,1c,00,00,00,36,00,00,00,0d,f0,ad,ba,8c,00,00,00,1a,00,00,

00,03,00,00,00,e7,18,2d,23,10,00,00,00,49,45,35,30,30,5f,58,31,43,00,43,3a,

5c,57,49,4e,4e,54,5c,50,72,6f,66,69,6c,65,73,5c,49,45,35,30,30,2e,30,30,30,

5c,41,70,70,6c,69,63,61,74,69,6f,6e,20,44,61,74,61,5c,4d,69,63,72,6f,73,6f,

66,74,5c,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f,72,65,72,5c,51,75,69,63,

6b,20,4c,61,75,6e,63,68,00,00,10,00,00,00,05,00,00,a0,1a,00,00,00,a3,00,00,

00,00,00,00,00,08,00,00,00,02,00,00,00,cc,00,00,00,01,00,00,00,03,00,00,00,

4a,00,00,00,01,00,00,00,40,00,32,00,e6,01,00,00,c4,24,15,9f,20,00,4c,61,75,

6e,63,68,20,49,6e,74,65,72,6e,65,74,20,45,78,70,6c,6f,72,65,72,20,42,72,6f,

77,73,65,72,2e,6c,6e,6b,00,4c,41,55,4e,43,48,7e,32,2e,4c,4e,4b,00,00,00,40,

00,00,00,02,00,00,00,36,00,32,00,48,02,00,00,c4,24,15,9f,20,00,4c,61,75,6e,

63,68,20,4f,75,74,6c,6f,6f,6b,20,45,78,70,72,65,73,73,2e,6c,6e,6b,00,4c,41,

55,4e,43,48,7e,31,2e,4c,4e,4b,00,00,00,36,00,00,00,00,00,00,00,2c,00,32,00,

51,00,00,00,ec,22,46,39,20,00,53,68,6f,77,20,44,65,73,6b,74,6f,70,2e,73,63,

66,00,53,48,4f,57,44,45,7e,31,2e,53,43,46,00,00,00,52,00,00,00,e0,00,00,00,

00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,01,

00,00,00,01,00,00,00,aa,4f,28,68,48,6a,d0,11,8c,78,00,c0,4f,d9,18,b4,37,02,

00,00,e0,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,16,00,00,

00,00,00,00,00,01,00,00,00

 

; Włącza num-lock przy uruchomieniu

[HKEY_USERS.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]

"InitialKeyboardIndicators"="2"

 

; Przyśpiesza NTFS

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]

"Win31FileSystem"=dword:00000000

"Win95TruncatedExtensions"=dword:00000001

"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001

 

; Nie ukrywa rozszerzeń plików

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"HideFileExt"=dword:00000000

 

; Przyśpiesza otwieranie Mój komputer i Explorer

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]

"Start"=dword:00000004

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSaveSettings"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"NoNetCrawling"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoRemoteRecursiveEvents"=dword:00000001

 

; Wyłącza Windows Installer Rollback

; Powoduje szybsze instalacje .msi

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer]

"DisableRollback"=dword:00000001

 

; Przyśpiesza restart

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"EnableQuickReboot"="1"

 

; Włącza kombinację klawiszy CTRL+ALT+DEL podczas logowania

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"DisableCAD"=dword:00000000

 

; Wyłącza komputer przy zamykaniu systemu (0-Domyślne, 1-Wyłącz)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"PowerdownAfterShutdown"="1"

 

; Przyśpiesza zamykanie systemu

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

"AutoEndTasks"="1"

"HungAppTimeout"="100"

"WaitToKillAppTimeout"="1000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]

"WaitToKillServiceTimeout"="1000"

 

; Pomija rejestrację Windows z witryną Microsoft

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]

"RegDone"="1"

 

; Wyłącza Hibernację

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power]

"Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Power]

"Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power]

"Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00

 

; Dodaje UserPasswords2 do Panelu Sterowania

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}]

@="User Accounts 2"

InfoTip"="Starts The Windows 2000 style User Accounts dialog"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\DefaultIcon]

@="%SystemRoot%\\\\System32\\\\nusrmgr.cpl,1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell\Open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}\Shell\Opencommand]

@="Control Userpasswords2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{98641F47-8C25-4936-BEE4-C2CE1298969D}]

@="Add Userpasswords2 to Control Panel"

 

; Usuwa Alexa spyware wbudowane w Windows

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}]

 

; Wyłącza klawisze Windows Logo

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]

"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,5b,e0,00,00,5c,e0,

00,00,00,00

 

; Wyładowuje nieużywane biblioteki .dll z pamięci RAM

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]

@="1"

 

; Pokazuje szczegóły w Menadżerze Urzadzeń

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]

"DEVMGR_SHOW_DETAILS"=dword:00000001

"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"="1"

 

; Pyta o hasło przy wznowieniu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\SystemPower]

"PromptPasswordOnResume"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SystemPower]

"PromptPasswordOnResume"=dword:00000001

 

; Blokuje dostęp do wybranych dysków

; A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048,

; M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576,

; V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, wszystkie: 67108863

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoViewOnDrive"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoViewOnDrive"=dword:00000000

 

; Ukrywa wybrane dyski

; A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048,

; M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576,

; V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, wszystkie: 67108863

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoDrives"=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoDrives"=dword:00000004

 

; Ustawia domyślne opcje wyszukiwania (1- tak, 0 - nie)

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

"SearchSystemDirs"=dword:00000001 /przeszukiwanie plików systemowych

"SearchHidden"=dword:00000001 /przeszukiwanie plików ukrytych

"IncludeSubFolders"=dword:00000001 /przeszukiwanie w podkatalogach

"CaseSensitive"=dword:00000001 /przeszukiwanie dokładne

"SearchSlowFiles"=dword:00000001 /przeszukiwanie w backup-ach

 

; Wyłącza podsystem POSIX

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems]

"Optional"=-

"Posix"=-

 

; Ustawia priorytet sprzętowy dla Real Time Clock CMOS

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]

"IRQ8PRiority"=dword:00000001

 

; Ustawia priorytet programom aktualnie używanym

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]

"Win32PrioritySeparation"=dword:00000026

 

; Wyłącza cache-owanie plików wykonywalnych

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]

"DisablePagingExecutive"=dword:00000001

 

; Wyłącza opcję 'Zawsze otwieraj tym programem ten rodzaj plików' podczas próby otwarcia pliku o nieznanym rozszerzeniu

[HKEY_CLASSES_ROOT\Unknownshell\openascommand]

@="%SystemRoot%system32rundll32.exe %SystemRoot%system32shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 %2"

 

Teraz czas na Menu Kontekstowe:

 

; Dodaje - Copy To (Skopiuj do)

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]

@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

 

; Dodaje - Move To (Przenieś do)

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]

@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"

 

; Dodaje "Otwórz wiersz poleceń" w tym katalogu

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd]

@="Otworz Wiersz Polecen"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd\command]

@="cmd.exe /k \"cd %L\""

 

; Dodaje opcje Services (Usługi) w menu Mój Komputer

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\services]

@=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,00,00

"SuppressionPolicy"=dword:4000003c

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\services\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73, 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00, 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52, 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00, 32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73, 00,63,00,20,00,2f,00,73,00,00,00

 

; Dodaje Event Viewer (Dziennik Zdarzeń) w menu Mój Komputer

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Event Viewer]

@=hex(2):45,00,76,00,65,00,6e,00,74,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,\

00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Event Viewer\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\

00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\

65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,65,00,76,00,\

65,00,6e,00,74,00,76,00,77,00,72,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

 

; Dodaje Device Manager (Menadżer Urządzeń) w menu Mój Komputer

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Device Manager]

@=hex(2):44,00,65,00,76,00,69,00,63,00,65,00,20,00,4d,00,61,00,6e,00,61,00,67,\

00,65,00,72,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Device Manager\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\

00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\

65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,65,00,\

76,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

 

; Dodaje Local Users (Użytkownicy Lokalni) w menu Mój Komputer

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Local Users]

@=hex(2):4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,20,00,55,00,73,00,65,00,72,00,73,00,00,\

00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Local Users\command]

@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\

00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\

65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6c,00,75,00,\

73,00,72,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

 

; Usuwa szablony z menu "nowy..."

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bfc\ShellNew]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\WordPad.Document.1\ShellNew]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.wav\ShellNew]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]

 

; Dodaje "Dodaj/Usuń Programy" w menu Mój Komputer

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Add/Remove Programs\command]

@="control appwiz.cpl"

 

; Dodaje "Edytor Rejestru" w menu Mój Komputer

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit]

@="Edytor Rejestru"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit\command]

@="Regedit.exe"

 

; W przypadku nie znanych rozszerzeń, usuwa opcję "Użyć usługi sieci web do znalezienia..., opcja "Otwórz za pomocą...", będzie usługą domyślną

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"NoInternetOpenWith"=dword:00000001

 

 

Nadszedł czas na Usługi:

 

Możliwe wartości przy ustawianiu usług to:

 

=dword:00000002 - Włączanie automatycznie

=dword:00000003 - Włączanie manualne

=dword:00000004 - Wyłączona usługa

 

; Urządzenie alarmowe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]

"Start"=dword:00000004

 

; Usługa bramy warstwy aplikacji

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALG]

"Start"=dword:00000003

 

; Zarządzanie aplikacjami

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppMgmt]

"Start"=dword:00000003

 

; Windows Audio

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AudioSrv]

"Start"=dword:00000002

 

; Usługa inteligentnego transferu w tle

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS]

"Start"=dword:00000004

 

; Przeglądarka komputera

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser]

"Start"=dword:00000004

 

; Usługa indeksowania

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CiSvc]

"Start"=dword:00000004

 

; ClipBook

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv]

"Start"=dword:00000004

 

; Aplikacja systemowa modelu COM+

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp]

"Start"=dword:00000003

 

; Usługi kryptograficzne

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CryptSvc]

"Start"=dword:00000002

 

; Klient DHCP

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp]

"Start"=dword:00000002

 

; Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin]

"Start"=dword:00000003

 

; Menedżer dysków logicznych

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver]

"Start"=dword:00000003

 

; Klient DNS

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache]

"Start"=dword:00000002

 

; Usługa raportowania błędów

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc]

"Start"=dword:00000004

 

; Dziennik zdarzeń

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog]

"Start"=dword:00000002

 

; System zdarzeń COM+

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventSystem]

"Start"=dword:00000003

 

; Zgodność szybkiego przełączania użytkowników

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FastUserSwitchingCompatibility]

"Start"=dword:00000003

 

; Pomoc i obsługa techniczna

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc]

"Start"=dword:00000003

 

; Dostęp do urządzeń interfejsu HID

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidServ]

"Start"=dword:00000004

 

; Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ImapiService]

"Start"=dword:00000003

 

; Stacja robocza

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation]

"Start"=dword:00000002

 

; Pomocnik TCP/IP NetBIOS

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts]

"Start"=dword:00000004

 

; Posłaniec

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]

"Start"=dword:00000004

 

; NetMeeting Remote Desktop Sharing

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]

"Start"=dword:00000004

 

; Distributed Transaction Coordinator

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC]

"Start"=dword:00000003

 

; Instalator Windows

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]

"Start"=dword:00000003

 

; Logowanie do sieci

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon]

"Start"=dword:00000004

 

; Połączenia sieciowe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netman]

"Start"=dword:00000003

 

; Rozpoznawanie lokazizacji w sieci (NLA)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nla]

"Start"=dword:00000003

 

; Usługa NT LM Security Support Provider

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtLmSsp]

"Start"=dword:00000003

 

; Magazyn wymienny

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtmsSvc]

"Start"=dword:00000003

 

; Plug and Play

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PlugPlay]

"Start"=dword:00000002

 

; Usługi IPSEC

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent]

"Start"=dword:00000002

 

; Magazyn chroniony

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProtectedStorage]

"Start"=dword:00000002

 

; Menedżer autopołączenia rejestru zdalnego

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]

"Start"=dword:00000003

 

; Menedżer połączeń Usługi dostęp zdalny

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan]

"Start"=dword:00000003

 

; Rejestr zdalny

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]

"Start"=dword:00000004

 

; Zdalne wywoływanie procedur RPC

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs]

"Start"=dword:00000002

 

; Menedżer kont zabezpieczeń

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SamSs]

"Start"=dword:00000002

 

; Pomocnik karty inteligentnej

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardDrv]

"Start"=dword:00000004

 

; Karta inteligentna

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr]

"Start"=dword:00000004

 

; Harmonogram zadań

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule]

"Start"=dword:00000002

 

; Logowanie pomocnicze

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]

"Start"=dword:00000004

 

; Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SENS]

"Start"=dword:00000002

 

; Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie połączenia internetowego

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]

"Start"=dword:00000002

 

; Wykrywanie sprzętu powłoki

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ShellHWDetection]

"Start"=dword:00000002

 

; Bufor wydruku

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]

"Start"=dword:00000003

 

; Usługa przywracania systemu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice]

"Start"=dword:00000004

 

; Usługa odnajdowania SSDP

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]

"Start"=dword:00000004

 

; Windows Image Acquisition

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stisvc]

"Start"=dword:00000003

 

; MS Software Shadow Copy Provider

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SwPrv]

"Start"=dword:00000003

 

; Dziennik wydajności i alerty

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog]

"Start"=dword:00000004

 

; Usługi terminalowe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]

"Start"=dword:00000003

 

; Kompozycje

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes]

"Start"=dword:00000002

 

; Klient śledzenia łączy rozproszonych

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks]

"Start"=dword:00000003

 

; Host Uniwersalnego urządzenia Plug and Play

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]

"Start"=dword:00000004

 

; Kopiowanie woluminów w tle

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS]

"Start"=dword:00000003

 

; Usługa Czas systemu Windows

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]

"Start"=dword:00000004

 

; Klient sieci Web

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient]

"Start"=dword:00000004

 

; Instrumentacja zarządzania Windows

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt]

"Start"=dword:00000002

 

; Rozszerzenie sterownika Instrumentacji zarządzania Windows

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wmi]

"Start"=dword:00000003

 

; Aktualizacje automatyczne

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv]

"Start"=dword:00000002

 

; Centrum Zabezpieczeń

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc]

"Start"=dword:00000002

 

; Program uruchamiający proces serwera DCOM

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DcomLaunch]

"Start"=dword:00000002

Share this post


Link to post
Share on other sitesAktualności

Artykuły×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.