Skocz do zawartości
pawelw111

Jak To Usunąć?

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, zainstalowałem pewną grę i za chwile ja uruchomiłem i zaczęło wyskakiwać, że różne pliki są zawirusowane i do tej pory to wyskakuje :| Nie działa mi znowu menedżer zadań, edycja rejestru jak kiedyś...Dodam jeszcze, że posiadam NOD 32. Proszę o pomoc bo już nie wytrzymuje nerwowo z tym komputerem :/

 

HijackThis

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2Scan saved at 14:02:00, on 2008-12-30Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)Boot mode: NormalRunning processes:C:\WINDOWS\System32\smss.exeC:\WINDOWS\system32\winlogon.exeC:\WINDOWS\system32\services.exeC:\WINDOWS\system32\lsass.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\system32\spoolsv.exeC:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exeC:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exeC:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exeC:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exeC:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exeC:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exeC:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\WINDOWS\Explorer.EXEC:\WINDOWS\RTHDCPL.EXEC:\WINDOWS\system32\wscntfy.exeC:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exeC:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXEC:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exeC:\WINDOWS\system32\Rundll32.exeC:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exeC:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exeC:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exeC:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exeC:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exeC:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exeC:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exeC:\WINDOWS\system32\ctfmon.exeC:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exeC:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exeC:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exeC:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exeC:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exeC:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exeC:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exeC:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exeC:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exeC:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blankR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ŁączaO2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dllO2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLLO3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dllO4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXEO4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXEO4 - HKLM\..\Run: [GEST] =O4 - HKLM\..\Run: [TBPanel] C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe /AO4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartupO4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installO4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInitO4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /rO4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17HelperO4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXEO4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitserviceO4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exeO4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptionsO4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottimeO4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exeO4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorunO4 - HKCU\..\Run: [RGSC] D:\Gry\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silentO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exeO7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLLO9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exeO9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exeO9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exeO9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exeO17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{49D7709A-EA4C-446B-BD8D-12CE3F3A9CEB}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLLO18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exeO23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exeO23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exeO23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exeO23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exeO23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exeO23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exeO23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exeO23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exeO23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exeO23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe--End of file - 8606 bytes

 

Combofix

 

ComboFix 08-12-18.03 - Pablox 2008-12-30 14:04:13.1 - NTFSx86Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1250.1.1045.18.3582.2828 [GMT 1:00]Uruchomiony z: c:\documents and settings\Pablox\Pulpit\ComboFix.exe * Utworzono nowy punkt przywracania * Resident AV is active[COLOR=RED][B]UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA !![/B][/COLOR].- TRYB ZREDUKOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI -.(((((((((((((((((((((((((   Pliki utworzone od 2008-11-28 do 2008-12-30  ))))))))))))))))))))))))))))))).2008-12-30 14:01 . 2008-12-30 14:01	<DIR>	d--------	c:\program files\Trend Micro2008-12-29 20:55 . 2008-12-29 20:55	<DIR>	d--------	c:\program files\FileZilla FTP Client2008-12-29 20:55 . 2008-12-29 20:57	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\FileZilla2008-12-29 18:27 . 2008-12-30 13:45	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Sports Interactive2008-12-19 13:09 . 2008-12-19 13:09	<DIR>	d--------	c:\program files\AC3Filter2008-12-19 13:09 . 2008-07-09 09:05	421,888	--a------	c:\windows\system32\ac3filter.acm2008-12-19 00:07 . 2008-12-19 00:07	<DIR>	d--------	c:\program files\Zoom Player2008-12-15 21:46 . 2008-12-15 21:46	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Nero2008-12-15 20:34 . 2008-12-15 20:34	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Nero2008-12-15 20:34 . 2008-12-15 20:34	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Nero2008-12-14 00:06 . 2008-12-14 00:06	32	--a------	c:\windows\WDIRECT.INI2008-12-12 17:17 . 2007-04-04 23:39	442,368	-ra------	c:\windows\system32\vp6vfw.dll2008-12-12 15:49 . 2008-12-12 15:49	257	--a------	c:\windows\game.ini2008-12-10 15:31 . 2008-12-10 15:31	<DIR>	d--------	c:\program files\Illustrate2008-12-10 15:31 . 2008-12-10 15:31	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\AccurateRip2008-12-10 15:31 . 2008-12-10 15:30	5,068,152	--a------	c:\windows\system32\SpoonUninstall.exe2008-12-10 15:31 . 2008-12-10 15:30	33,846	--a------	c:\windows\system32\SpoonUninstall-dBpoweramp Music Converter.bmp2008-12-10 15:31 . 2008-12-10 15:31	13,785	--a------	c:\windows\system32\SpoonUninstall-dBpoweramp Music Converter.dat2008-12-07 02:32 . 2008-12-18 00:52	664	--a------	c:\windows\system32\d3d9caps.dat2008-12-06 16:36 . 2008-12-06 22:11	<DIR>	d--------	c:\program files\eMule2008-12-05 23:31 . 2008-12-05 23:31	107,888	--a------	c:\windows\system32\CmdLineExt.dll2008-12-04 22:07 . 2008-12-04 22:07	<DIR>	d--------	c:\windows\system32\XPSViewer2008-12-04 22:07 . 2008-12-04 22:07	<DIR>	d--------	c:\program files\Reference Assemblies2008-12-04 22:07 . 2006-06-29 13:07	14,048	---------	c:\windows\system32\spmsg2.dll2008-12-04 21:34 . 2008-12-04 21:34	<DIR>	dr-h-----	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\SecuROM2008-12-04 21:33 . 2008-12-04 21:33	<DIR>	d--------	c:\windows\system32\xlive2008-12-04 21:33 . 2008-12-04 21:52	<DIR>	d--------	c:\program files\Microsoft Games for Windows - LIVE2008-12-01 19:30 . 2008-12-16 17:32	139,040	--a------	c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys2008-12-01 19:30 . 2008-12-01 19:30	22,328	--a------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\PnkBstrK.sys2008-12-01 19:29 . 2008-12-01 19:29	<DIR>	d--------	c:\windows\system32\LogFiles2008-12-01 19:29 . 2008-12-01 19:29	682,280	--a------	c:\windows\system32\pbsvc.exe2008-12-01 19:29 . 2008-12-16 17:32	203,944	--a------	c:\windows\system32\PnkBstrB.exe2008-12-01 19:29 . 2008-12-01 19:29	66,872	--a------	c:\windows\system32\PnkBstrA.exe2008-12-01 19:20 . 2008-12-01 19:20	<DIR>	d--hs----	c:\windows\ftpcache2008-12-01 18:17 . 2008-12-01 18:17	<DIR>	d--------	c:\program files\iPod2008-12-01 18:17 . 2008-12-01 18:19	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Apple Computer2008-12-01 18:17 . 2008-04-17 13:12	107,368	--a------	c:\windows\system32\GEARAspi.dll2008-12-01 18:17 . 2008-04-17 13:12	15,464	--a------	c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:16	<DIR>	d--------	c:\program files\QuickTime2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:17	<DIR>	d--------	c:\program files\iTunes2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:16	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Apple2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:16	<DIR>	d--------	c:\program files\Apple Software Update2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:16	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:16	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Apple2008-12-01 18:16 . 2008-12-01 18:17	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}2008-11-29 12:52 . 2008-11-29 12:52	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Disney Interactive Studios2008-11-29 12:43 . 2008-12-29 21:56	<DIR>	d-a------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Sports Interactive2008-11-29 12:43 . 2008-11-29 12:51	863	--a------	c:\windows\disney.ini2008-11-28 20:08 . 2008-11-28 20:08	<DIR>	d--------	c:\program files\VirtualDJ2008-11-27 19:05 . 2008-11-27 19:05	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Thraex Software2008-11-27 16:01 . 2006-10-08 21:51	23,856	--a------	c:\windows\system32\spupdsvc.exe2008-11-27 16:01 . 2008-11-27 16:01	0	--ah-----	c:\windows\system32\drivers\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf2008-11-27 16:01 . 2008-11-27 16:01	0	--ah-----	c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ggsemc_01005.Wdf2008-11-27 15:43 . 2006-11-02 09:09	1,419,232	--a------	c:\windows\system32\wdfcoinstaller01005.dll2008-11-27 15:43 . 2007-09-25 16:37	20,520	--a------	c:\windows\system32\drivers\ggsemc.sys2008-11-27 15:43 . 2007-09-25 16:37	13,352	--a------	c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys2008-11-26 20:32 . 2008-11-26 20:32	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\FLEXnet2008-11-26 20:27 . 2008-12-01 18:16	<DIR>	d--------	c:\program files\Bonjour2008-11-26 20:22 . 2008-11-26 20:22	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Macrovision Shared2008-11-25 14:00 . 2008-04-14 00:15	32,128	--a------	c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys2008-11-25 13:56 . 2008-11-25 14:00	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Teleca2008-11-25 13:56 . 2008-11-25 13:56	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Sony Ericsson2008-11-25 13:55 . 2008-11-25 13:55	<DIR>	d--------	c:\program files\Sony Ericsson2008-11-25 13:55 . 2008-11-25 13:55	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Teleca Shared2008-11-25 13:55 . 2008-11-25 13:55	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Documents2008-11-25 13:55 . 2008-11-25 13:55	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Teleca2008-11-25 13:55 . 2008-11-25 13:55	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Sony Ericsson2008-11-25 13:54 . 2008-11-25 13:54	<DIR>	d--------	c:\windows\Downloaded Installations2008-11-25 13:48 . 2008-11-25 13:48	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Uniblue2008-11-25 13:48 . 2008-11-25 13:48	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\DriverScanner2008-11-25 13:46 . 2008-11-25 13:48	<DIR>	d--h-c---	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\{148D8B8A-8F96-4822-81EC-D510B626B7D5}2008-11-24 22:44 . 2008-11-24 22:44	<DIR>	d--------	c:\program files\Switch Off2008-11-24 19:55 . 2008-11-24 19:55	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Adobe AIR2008-11-24 19:55 . 2008-12-29 20:35	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Adobe2008-11-22 13:31 . 2008-11-22 13:31	<DIR>	d--------	C:\kb2008-11-22 13:31 . 2000-11-22 14:38	532,480	--a------	c:\windows\system32\imagx5.dll2008-11-22 13:31 . 2000-11-06 12:18	507,904	--a------	c:\windows\system32\imagr5.dll2008-11-22 13:31 . 2002-04-26 14:14	419,488	--a------	c:\windows\system32\Vsflex7L.ocx2008-11-22 13:31 . 1999-09-02 10:18	290,816	--a------	c:\windows\system32\sstabs2.ocx2008-11-22 13:31 . 2000-10-20 11:21	271,216	--a------	c:\windows\system32\ImagXpr5.dll2008-11-22 13:31 . 2000-06-14 11:04	35,328	--a------	c:\windows\system32\picn20.dll2008-11-22 13:31 . 2001-12-24 12:05	28,672	--a------	c:\windows\system32\TimeEditkb.ocx2008-11-22 13:25 . 2008-11-22 13:26	<DIR>	d--------	c:\program files\vanBasco's Karaoke Player2008-11-22 13:24 . 2008-11-22 13:24	<DIR>	d--------	c:\program files\DART Karaoke Studio CDG2008-11-22 13:24 . 2001-09-20 23:00	67,584	---------	c:\windows\system32\WNASPINT.DLL2008-11-22 13:24 . 1996-08-20 20:37	15,840	---------	c:\windows\system32\Machnm1.exe2008-11-21 19:48 . 2008-11-21 19:48	<DIR>	d--------	c:\program files\IrfanView2008-11-21 19:38 . 2008-04-14 22:50	159,232	--a------	c:\windows\system32\ptpusd.dll2008-11-21 19:38 . 2008-04-14 00:15	15,104	--a------	c:\windows\system32\drivers\usbscan.sys2008-11-21 19:38 . 2001-10-26 17:29	5,632	--a------	c:\windows\system32\ptpusb.dll2008-11-21 16:56 . 2008-11-21 16:56	<DIR>	d--------	c:\program files\Audacity2008-11-21 14:46 . 2008-04-14 00:15	10,368	--a------	c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys2008-11-20 23:02 . 2008-11-20 23:02	<DIR>	d--------	c:\program files\ffdshow2008-11-20 23:02 . 2008-11-21 22:41	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\BESTplayer2008-11-20 23:02 . 2008-06-08 22:58	60,273	--a------	c:\windows\system32\pthreadGC2.dll2008-11-20 23:02 . 2008-06-12 19:36	7,680	--a------	c:\windows\system32\ff_vfw.dll2008-11-20 23:02 . 2008-06-12 19:37	6,144	--a------	c:\windows\system32\ff_acm.acm2008-11-20 23:02 . 2007-07-10 17:10	547	--a------	c:\windows\system32\ff_vfw.dll.manifest2008-11-20 23:00 . 2008-11-20 23:00	<DIR>	d--------	c:\program files\Real Alternative2008-11-20 23:00 . 2008-11-20 23:00	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Media Player Classic2008-11-20 23:00 . 2003-03-19 04:14	499,712	--a------	c:\windows\system32\msvcp71.dll2008-11-20 23:00 . 2004-01-11 23:00	348,160	--a------	c:\windows\system32\msvcr71.dll2008-11-20 17:58 . 2008-12-13 23:00	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\skypePM2008-11-20 17:58 . 2008-11-20 17:58	56	--ah-----	c:\windows\system32\ezsidmv.dat2008-11-20 17:57 . 2008-11-20 17:57	<DIR>	d--------	c:\program files\Skype2008-11-20 17:57 . 2008-11-20 17:57	<DIR>	d--------	c:\program files\Common Files\Skype2008-11-20 17:57 . 2008-12-13 23:06	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Skype2008-11-20 17:57 . 2008-11-20 17:57	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Skype2008-11-20 17:12 . 2008-11-20 17:12	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\KONAMI.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sekcja Find3M   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).2008-12-30 13:00	---------	d-----w	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\uTorrent2008-12-29 22:10	---------	d-----w	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\foobar20002008-12-19 13:19	---------	d-----w	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Creative2008-12-19 13:08	16,608	----a-w	c:\windows\gdrv.sys2008-12-12 20:55	---------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information2008-12-07 18:19	---------	d-----w	c:\program files\Gadu-Gadu2008-11-21 15:06	---------	d-----w	c:\program files\Common Files\InstallShield2008-11-21 04:50	---------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Lite2008-11-20 15:52	---------	d--h--w	c:\program files\Zero G Registry2008-11-20 15:45	---------	d-----w	c:\program files\MSBuild2008-11-20 15:45	---------	d-----w	c:\program files\Microsoft Works2008-11-20 15:45	---------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help2008-11-20 15:41	---------	d-----w	c:\program files\Hewlett-Packard2008-11-20 15:37	---------	d-----w	c:\program files\HP2008-11-20 15:28	---------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Toolbar2008-11-20 15:26	717,296	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys2008-11-20 15:26	---------	d-----w	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\DAEMON Tools2008-11-20 15:18	---------	d-----w	c:\program files\foobar20002008-11-20 15:14	---------	d-----w	c:\program files\uTorrent2008-11-20 14:56	---------	d-----w	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Gadu-Gadu2008-11-20 14:51	23	----a-w	c:\windows\system32\drivers\adidsl.cfg2008-11-20 14:50	---------	d-----w	c:\program files\SAGEM2008-11-20 14:49	---------	d-----w	c:\program files\ESET2008-11-20 14:49	---------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ESET2008-11-20 14:45	---------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Creative2008-11-20 14:42	---------	d-----w	c:\program files\Creative2008-11-20 14:41	---------	d--h--w	c:\program files\Creative Installation Information2008-11-20 14:41	---------	d-----w	c:\program files\Common Files\Creative2008-11-20 14:33	---------	d-----w	c:\program files\VDOTool2008-11-20 14:31	---------	d-----w	c:\program files\Realtek2008-11-20 14:31	---------	d-----w	c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\InstallShield2008-11-20 14:29	315,392	----a-w	c:\windows\HideWin.exe2008-11-20 14:27	---------	d-----w	c:\program files\Intel2008-11-20 14:22	---------	d-----w	c:\program files\Usługi online2008-11-20 14:20	---------	d-----w	c:\program files\Windows Media Connect 22008-10-28 16:41	14,303,392	----a-w	c:\windows\system32\xlive.dll2008-10-28 16:41	13,643,936	----a-w	c:\windows\system32\xlivefnt.dll.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Wpisy startowe rejestru   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane REGEDIT4[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-07-24 490952]"RGSC"="d:\gry\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe" [2008-12-13 306088][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"GEST"="=" [X]"TBPanel"="c:\program files\VDOTool\TBPanel.exe" [2008-01-29 2157096]"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-01-08 8523776]"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-01-08 81920]"CTSysVol"="c:\program files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2005-10-31 57344]"UpdReg"="c:\windows\UpdReg.EXE" [2000-05-11 90112]"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2008-07-01 1447168]"HP Component Manager"="c:\program files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2003-12-22 241664]"HPDJ Taskbar Utility"="c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe" [2004-03-04 172032]"HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2004-02-18 49152]"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-27 31016]"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 159744]"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-11-04 413696]"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-11-20 290088]"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2008-02-13 c:\windows\RTHDCPL.exe]"nwiz"="nwiz.exe" [2008-01-08 c:\windows\system32\nwiz.exe]"P17Helper"="P17.dll" [2005-05-03 c:\windows\system32\P17.dll][HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360][HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]"nltide_2"="shell32" [X]"nltide_3"="advpack.dll" [2008-03-01 c:\windows\system32\advpack.dll]c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\DSLMON.lnk - c:\program files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2008-11-20 962661][HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]"EnableLUA"= 0 (0x0)[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]"DisableTaskMgr"= 1 (0x1)"DisableRegistryTools"= 1 (0x1)[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]"msacm.avis"= ff_acm.acm"msacm.ac3filter"= ac3filter.acm[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001"AntiVirusOverride"=dword:00000001"FirewallOverride"=dword:00000001"UacDisableNotify"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]"AntiVirusOverride"=dword:00000001"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001"FirewallDisableNotify"=dword:00000001"FirewallOverride"=dword:00000001"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001"UacDisableNotify"=dword:00000001[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]"EnableFirewall"= 0 (0x0)[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"="c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"="c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"="c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"="d:\\Gry\\Football Manager 2009\\fm.exe"="d:\\Gry\\Valve\\hl.exe"="d:\\Gry\\Valve\\hlds.exe"="d:\\Gry\\Pro Evolution Soccer 2009\\pes2009.exe"="d:\\Gry\\Valve Bot\\hl.exe"="c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"="d:\\Gry\\Counter-Strike Source\\hl2.exe"="c:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"="c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"="c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"="c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"="d:\\Gry\\Call of Duty - World at War\\CoDWaWmp.exe"="d:\\Gry\\Call of Duty - World at War\\CoDWaW.exe"="d:\\Gry\\Rockstar Games Social Club\\RGSCLauncher.exe"="d:\\Gry\\Grand Theft Auto IV\\LaunchGTAIV.exe"="d:\\Gry\\Grand Theft Auto IV\\GTAIV.exe"="c:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"="d:\\Gry\\COD 2\\CoD2MP_s.exe"="c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="d:\\Gry\\Football Manager 2008\\fm.exe"="c:\\WINDOWS\\Explorer.EXE"="c:\\WINDOWS\\VFIND.exe"="c:\\WINDOWS\\system32\\NOTEPAD.EXE"=R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys [2008-07-01 34312]R2 ekrn;Eset Service;"c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe" [2008-07-01 468224]S3 abp470n5;abp470n5;\??\c:\windows\system32\drivers\khnofn.sys []S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\ggflt.sys [2008-11-27 13352]*Newly Created Service* - IPFILTERDRIVER.Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'2008-12-29 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 12:34]..------- Skan uzupełniający -------.uStart Page = about:blankIE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000TCP: {49D7709A-EA4C-446B-BD8D-12CE3F3A9CEB} = 194.204.159.1 217.98.63.164FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Pablox\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\5n9xiyit.default\FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll.**************************************************************************catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.netRootkit scan 2008-12-30 14:04:34Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFSskanowanie ukrytych procesów ... skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...skanowanie ukrytych plików ... c:\windows\TEMP\NOD81BA.tmp 230154 bytesskanowanie pomyślnie ukończoneukryte pliki: 1**************************************************************************.Czas ukończenia: 2008-12-30 14:05:47ComboFix-quarantined-files.txt  2008-12-30 13:05:44Przed: 30 035 742 720 bajtów wolnychPo: 30,026,620,928 bajtów wolnych285

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Najprościej:

1. Idziesz do kumpla.

2. Instalujecie u niego Avira z najnowszymi aktualizacjami.

3. Podłączacie dysk i włączacie skanowanie.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tylko, że ja mam dysk na SATA, a nikt z moich znajomych nie ma dysku na SATA :| Aa i jeszcze dodam, że cały czas w NOD32 wyskakuje, że jakiś tam plik jest zawirusowany Win32/Sality.NAU wirus

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

To, że nikt nie ma dysku na SATA, to nie oznacza że nie ma złącza SATA na płycie. AFAIK wszystkie płyty od NF2 w górę mają złącze SATA. Poza tym SATA jest zgodne z PnP więc nie trzeba nawet kompa wyłączać.

 

Możesz ewentualnie zainstalować Avirę (o ile jeszcze będzie się dało).

Jeśli nie, to format i instalacja systemu od nowa. Przy tym trzeba pamiętać, aby w żadnym wypadku nie uruchamiać żadnej instalki z dysku. Wszelkie uruchamiane programy (w tym antywirus) powinny pochodzić z pewnego źródła - strony www/napęd CD/DVD/pendrive. Jeśli uruchomisz dowolny program, który był na dysku przed instalacją systemu, to wracasz do punktu wyjścia.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ale wystarczy, że sformatuje tylko C? Bo ten Win/32Sality.NAU chyba wszystkie pliki .exe zaraża :/ I bez formatu już nie da rady nic zrobić? :(

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Da się. To, co wyżej napisałem.

 

Możesz też próbować zainstalować jakiegoś innego antywirusa niż posiadany obecnie lub skanowania OnLine przez przeglądarkę IE. Nie ma jednak gwarancji, iż instalacja się powiedzie.

 

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=sk...mp;aq=f&oq=

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


Aktualności

Artykuły×