Jump to content
TomaszPaweł

Boinc Rosetta@home Gpugrid Milkyway@home Qmc@home Aqua@home I Inne Projekty :)

Recommended Posts

Witam!
Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do naszej drużyny na platformie BOINC.
Nazwa drużyny to TomaszPawelTeam.


Polish National Team
Dołączona grafika


Poniższe dane mają charakter archiwalny. Aktualne dane znajdują się na stronie BOINC Polish National Team - BOINC obliczenia rozproszone – zadbajmy o naszą przyszłość!

Jak dołączyć do projektu? Film instruktażowy:


http-~~-//www.youtube.com/watch?v=B5_t31wTlsI&hd=1


Strona www Polish National Team! CHAT

BOINC dla Windows:
6.10.58 32bit
6.10.58 64bit

Zalecam system operacyjny Windows 7 64bit.

We wszystkich projektach podajemy ten sam adres email oraz na stronie projektu tą samą nazwę użytkownika, np abc@abc.pl abc - wtedy w statystykach widzimy swoje konto łącznie ze wszystkimi projektami bez problemów.

Pomagamy naukowcom poprzez wykorzystanie systemu obliczeń rozproszonych (ang. distributed computing), który wykorzystuje komputery zlokalizowane w różnych częściach świata, aby dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu skumulować ich moc obliczeniową w celu wykonania złożonych obliczeń matematycznych, poprzez podzielenie konkretnego zadania (danych do przeliczenia) na setki mniejszych części które są przeliczane przez komputery (klienci) i odsyłane do komputera serwera celem przetworzenia i stworzenia właściwego wyniku.

W skrócie: Jak to działa?
1.Na komputerze instalujemy BOINC – program, który zarządza naszym uczestnictwem w różnych projektach, pośredniczy pomiędzy serwerem projektu a naszym komputerem (klientem) i pomaga zarządzać użytkownikowi sposobem, w jaki jego komputer jest wykorzystywany do obliczeń. Typowy model klient-serwer.

UWAGA! Jeśli chcemy liczyć na kartach graficznych ATI lub nVidii BOINC musimy zainstalować jako zwykłą aplikację a nie jako usługę!!! Aby to zrobić podczas instalacji nie zaznaczamy Protected application execution gdyż jeśli zaznaczymy BOINC zainstaluje się jako usługa.

2. Po instalacji wybieramy projekt, który chcemy wesprzeć mocą obliczeniową naszego domowego komputera.

3. Po dołączeniu do projektu program pobiera jednostkę pracy – WU - spreparowaną próbkę danych, które zostaną przeliczone – a następnie odesłana do głównego serwera danego projektu celem weryfikacji i wykorzystania przez zespół naukowców. Warto zauważyć, że przetworzona przez nas próbka danych nie jest samodzielnym wynikiem konkretnego zagadnienia analizowanego przez naukowców a tylko jego wycinkiem. Dopiero po otrzymaniu setek takich wycinków i złożeniu ich w całość naukowcy otrzymują wynik danego zadania. Po obliczeniu i odesłaniu jednej próbki, pobierana jest kolejna by powtórzyć cykl - pobierz - oblicz - odeślij.

4. Program używa komputera w sposób nieprzeszkadzający użytkownikowi w pracy. Pracuje na najniższym możliwym priorytecie, każdy inny program ma pierwszeństwo w wykorzystaniu mocy obliczeniowej maszyny przed nim.

5. Pamiętajmy, że oglądając film, surfując po Internecie – wykorzystujemy zaledwie parę procent mocy naszego komputera. Reszta się marnuje! Dlatego warto zainstalować BOINC by pomóc w odnalezieniu lekarstw na choroby trapiące ludzkość oraz wspomóc naukowców w innych szczytnych projektach.

6. BOINC jest programem darmowym. Za jego użytkowanie nie wnosimy żadnych opłat, nikt tez nam nic nie zapłaci za przeliczone próbki. Ale za każdą przeliczoną próbkę dostajemy określoną liczbę punktów. Każdy użytkownik, licząc próbki zbiera kolejne punkty. Punkty kumulują się określając miejsce użytkownika w rankingu projektu, drużyny, kraju i świata. Zbieranie punktów staje się prawdziwą zabawą, pozwala konkurować o splendor i najwyższe miejsca na listach rankingowych.

7. Mamy do dyspozycji rozbudowaną, darmową sieć stron ze statystykami, która pozwala w wygony sposób śledzić naszą pozycję w rankingu.

8. Wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 3 lub Athlon64 800Mhz jako minimum oraz 512MB pamięci operacyjnej dla XP albo 1GB dla Vista (Zalecam po 512MB RAM na każdy rdzeń procesora ponad wspomniane wcześniej minimum). W przypadku GPUGRID karta graficzna GeForce 8800(G92) lub lepsza. W przypadku MilkyWay nVidia GTX260 lub lepsza albo ATI RADEON 38xx lub lepsza. Złożone obliczenia matematyczne powoduję, iż nasz komputer wydziela więcej ciepła - zadbajmy więc o odpowiednie chłodzenie aby zapewnić naszym maszynkom długowieczność. Jeśli ktoś podkręca - BOINC jest świetnym weryfikatorem tego czy podkręcony komputer jest stabilny.

9. Czy są jakieś minusy? Tak: zwiększone zużycie prądu przez nasz komputer, zwiększony hałas generowany przez wentylatory.

Oto opisy paru ciekawych projektów, z wielu w których uczestniczymy:
Projekt Rosetta@HomeJednym z głównych celów Rosetta@home jest przewidzenie kształtu w jaki białko składa się w naturze. Białka są liniowymi, polimerowymi cząsteczkami złożonymi z aminokwasowych monomerów, monomerów a ich budowę często określa się jako łańcuszkowatą. Aminokwasy można traktować jak ogniwa takiego białkowego łańcuszka. Takie przybliżenie pozwala na wskazanie pewnych analogii. Zwykły, metalowy łańcuch może przyjmować rozmaite kształty w zależności od działających na niego sił. Przykładowo, jeżeli zaczniesz ciągnąć za jego końce, łańcuch stworzy odcinek linii prostej, gdy zaś go upuścisz bezwładnie na podłogę, przyjmie on jedyny w swoim rodzaju kształt. W przeciwieństwie do metalowych łańcuchów zbudowanych z szeregu identycznych ogniw, identycznych skład łańcuszków białkowych może wchodzić 20 różnych aminokwasów, z których każdy ma inne własności (takich jak kształt, czy siły przyciągania i odpychania). Ustawione w szereg aminokwasy oddziaływają wzajemnie na siebie sprawiając, że cały łańcuszek przyjmuje specyficzny kształt, który nazywamy złożeniem. Kształt ten jest zależny od kolejności, w jakiej aminokwasy występują w cząsteczce białka. Istnieje wiele rodzajów białek różniących się liczba i uszeregowaniem aminokwasów.

To, co tak naprawdę próbujemy zrobić, aby przewidzieć kształt, w jaki złoży się białko w naturze, to znalezienie złożenia o najniższej energii. Energia cząsteczki jest wynikową wielu czynników. Przykładowo pewne aminokwasy przyciągają do siebie inne, więc gdy znajdują się blisko siebie ich wzajemne oddziaływanie powoduje korzystny wkład do energii całej cząsteczki. Strategia, wedle której Rosetta poszukuje niskoenergetycznych kształtów, przedstawia się następująco:

1. Rozpoczynamy od całkowicie wyprostowanego łańcucha (takiego jak metalowy łańcuch ciągnięty za oba końce),
2. Przesuwamy część łańcucha, aby stworzyć nowy kształt,
3. Obliczamy energię nowego kształtu,
4. Akceptujemy lub odrzucamy nowy kształt w zależności od zmiany energii,
5. Powtarzamy kroki od 2 do 4, tak długo, aż każda część łańcucha zostanie przesunięta wiele razy.

Proces ten nazwaliśmy trajektorią. Wynikiem trajektorii jest przewidywany kształt cząsteczki. Rosetta zapamiętuje najniższe energie znalezione w każdej trajektorii. Każda trajektoria jest unikalna, gdyż wykonywane przesunięcia części łańcucha są określane przez losowo wybierane liczby. Ze względu na naprawdę duża liczbę możliwości, nie zawsze wynikiem jest ten sam niskoenergetyczny kształt.

Trajektoria może składać się z dwóch etapów. W pierwszym z nich korzystamy z uproszczonego opisu aminokwasów, co pozwala nam szybko sprawdzić wiele różnych kształtów. Etap ten jest etapem o małej dokładności i w trakcie jego trwania wizualizacja cząsteczki będzie bardzo dynamiczna. W drugim etapie, Rosetta wykorzystuje już pełny opis aminokwasów. Jest on o wiele mniej dynamiczny, niż poprzedni. Jest to etap o wysokiej dokładności i w trakcie jego trwania wizualizacja cząsteczki jest dużo spokojniejsza. Współczesne komputery potrafią przeliczyć pierwszy etap w kilka minut Przeliczenie drugiego etapu zajmuje o wiele więcej czasu ze względu na większą złożoność pełnej reprezentacji aminokwasów (rozpatrywane są wszystkie ich atomy).

W trakcie pracy z jedną jednostką, twój komputer wykonuje zazwyczaj od 5 do 20 trajektorii, po czym odsyła do nas kształty o najniższej energii znalezione w każdej z nich. Wówczas my, przeglądamy kształty nadesłane przez wszystkich uczestników projektu, aby znaleźć ten o absolutnie najniższej energii. Ten kształt uznajemy za nasze przewidywane złożenie dla danego białka.

Koordynatorem projektu jest David Baker, który następująco skomentował w jaki sposób badania przeprowadzane przez Rosetta@home przyczyniają się do zwalczania współczesnych chorób:

Mój zespół badawczy jest zaangażowany zarówno w badania nad podstawowymi metodami rozwoju, jak i próbuje walczyć z chorobami w sposób bardziej bezpośredni. Większość informacji w naszym serwisie koncentruje się na podstawowych badaniach, ale pomyślałem, że możecie być zainteresowani innymi działaniami związanymi ze zwalczaniem chorób którymi się zajmujemy i które wspieracie uczestnicząc w Rosetta@home.

Malaria: Jesteśmy częścią szeroko zakrojonego projektu kierowanego przez Austina Barta z Imperial College w Londynie, który jest jednym ze sformułowanych przez Fundację Gatesa "Projektów Wielkich Wyzwań dla Globalnego Zdrowia". Malaria jest wywoływana przez pasożyta, który spędza część swojego cyklu życiowego wewnątrz komara i przedostaje się do organizmu człowieka przy ukąszeniu. Ideą projektu jest uodpornienie komarów na pasożyta, poprzez eliminację genów, które są konieczne w genomie komara, aby pasożyt mógł się w nim zadomowić. Nasz udział w projekcie polega na wykorzystaniu wspomaganych komputerowo metod projektowania (ROSETTA) aby stworzyć nowe enzymy, które będą ukierunkowane na dezaktywację konkretnie tych genów.

Wąglik: Wykorzystujemy projekt ROSETTA aby wspomóc grupę badawcza Johna Colliera z Harvardu w budowaniu modeli toksyny wąglika, które powinny przyczynić się do rozwoju metod leczenia. Możesz przeczytać streszczenie publikacji opisującej niektóre z jego osiągnięć pod adresem A model of anthrax toxin lethal factor bound to protective antigen — PNAS

HIV: Jedną z przyczyn, dla których HIV jest tak śmiercionośnym wirusem jest to, że "nauczył się" on oszukiwać układ immunologiczny. Współpracujemy z badaczami z Seattle i w NIH (Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia) próbując stworzyć szczepionkę na HIV. Odgrywamy w tym projekcie centralną rolę. Wykorzystujemy oprogramowanie ROSETTA aby zaprojektować małe białka, które wykazują podobieństwo do pewnych krytycznych obszarów w białkowej otoczce wirusa i pozwalają układowi immunologicznemu wytworzyć odpowiednie przeciwciała. Naszym celem jest stworzenie szczepionek opartych o małe, stabilne białka, które mogłyby być produkowana bardzo małym kosztem i rozprowadzana po całym świecie.

Inne wirusy: Współpracujemy z laboratorium Pam Bjorkman w Cal Tech (Kalifornijski Instytut Technologii) wykorzystując metodologię tworzenia połączeń między białkowych opracowanych na potrzeby oprogramowania ROSETTA, aby stworzyć modele wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex) połączonego z białkami ludzkimi.

Choroba Alzheimera: Zarówno choroba Alzheimera jak i wiele innych schorzeń jest prawdopodobnie wywoływane przez nieprawidłowe składanie się białek, powodujące że zamiast tworzyć swoje normalne, aktywne biologicznie postacie, łączą się one w duże struktury nazywane amyloidami. W ostatnim czasie duży postęp w tej dziedzinie osiągnął zespół badawczy Davida Eisenberga z UCLA (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles) poznając dokładną strukturę amyloidu. Współpracujemy z tym zespołem, wykorzystując tą strukturę aby przewidzieć które części białek mogą potencjalnie tworzyć amyloidy, co w dalszej perspektywie pozwoli blokować ich formowanie i przy odrobinie szczęścia powstrzymać chorobę.

Nowotwory złośliwe: Są to choroby wywoływane mutacjami w genach, które zakłócają normalny proces kontroli komórkowej. Rozwijamy metody "przycinania" DNA w pewnych określonych miejscach genomu i będziemy skupiali się na obszarach będących przyczyną nowotworu. Po tym jak te obszary zostaną wycięte, powinny zostać naprawione przez komórki zawierające drugą, nie zmutowaną kopię genu. Po takim zabiegu, komórka nie powinna być już komórką nowotworową. Jest to bardzo specyficzna forma kuracji genowej, która, o ile będzie skuteczna, pozwoli wyeliminować jedną z głównych wad obecnie stosowanych metod. Metody te wstawiają do genomu nie zmutowaną kopię genu w sposób losowy, co sprawia, że jeżeli punkt wstawienia wypadnie w okolicy genu wywołującego nowotwór, terapia wyleczy jedną chorobę, ale wywoła następną. Jako że nasze metody, zamiast zdawać się na przypadek, będą ukierunkowane na konkretne miejsca, powinny ominąć tą przeszkodę.

Rak prostaty: Receptor androgenowy jest odpowiedzialny za wiązanie testosteronu i prawidłowy rozwój mężczyzn. Jednak kiedy receptor ten staje się nadwrażliwy na testosteron, może doprowadzić do raka prostaty. Obecna metoda leczenia tego schorzenia, nazywana "terapią hormonalną", obejmuje obniżenie poziomu testosteronu w organizmie (niekiedy przez kastrację). Niestety wiele złośliwych guzów jest opornych na tę formę terapii, dlatego wykorzystujemy naszą metodologię projektowania białek, aby znaleźć inne sposoby na zablokowanie receptora androgenowego i leczyć w ten sposób raka prostaty. W szczególności próbujemy zaprojektować białka, które wyłączą receptor nawet w obecności testosteronu. Robimy to poprzez projektowanie białek, które nie pozwolą receptorowi wnikać do jądra komórkowego (które jest miejscem, gdzie odwala on swoją brudną robotę), ani nie pozwolą mu łączyć się z DNA i uaktywniać genów odpowiedzialnych za rozwój choroby, nawet jeżeli uda mu się wniknąć do jądra.

W chwili obecnej BOINC nie jest wykorzystywany do pracy z powyższymi projektami, jako że nie posiadamy wydajnego systemu kolejkowania, który pozwoliłby ludziom na proste przesyłanie zadań. Możecie jednak oczekiwać ich już wkrótce! Ponadto możecie spokojnie przyjąć, że obliczenia związane z przewidywaniem struktury białek, które wykonujecie obecnie w ramach projektu, będą miały bezpośredni wpływ na leczenie chorób. Istnieje potrójne wytłumaczenie tego bezpośredniego powiązania pomiędzy przewidywaniem struktury i leczeniem chorób:

1. Przewidywanie struktury i projektowanie białek są blisko ze sobą związane.
Nowe osiągnięcia w przewidywaniu struktury prowadzą do nowych osiągnięć w projektowaniu białek, co można bezpośrednio przełożyć na tworzenie nowych enzymów, szczepionek, itp. Aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu białek, możesz rzucić okiem na sprawozdanie które opublikowaliśmy ostatnio na łamach Science, a który jest dostępny na naszej stronie (The Baker Laboratory Homepage, University of Washington Department of Biochemistry: Protein Folding, Protein Structure, Protein Design, Structure Prediction, ROSETTA, I-sites, protein L, SH3, Baker Lab, David Baker, Phage Display).Schueler-Furman, O., Wang, C., Bradley, P., Misura, K., Baker, D. (2005). Progress in modeling of protein structures and interactions Science 310, 638-642.

2. Przewidywanie struktury wskazuje cele dla nowych leków.
Gdy na dużą skale przewidujemy struktury białek w ludzkim genomie, poznajemy jednocześnie funkcje wielu z nich, co z kolei pozwala nam zrozumieć jak działa komórka i co wywołuje chorobę. Bardziej bezpośrednio, będziemy w stanie zidentyfikować wiele nowych potencjalnych celów dla leków, dla których możliwe jest zaprojektowanie małocząsteczkowych inhibitorów (czyli właśnie leków). Aby umieścić to w jakimś kontekście powiedzmy, że jedną z głównych przeszkód w opracowywaniu nowych metod leczenia chorób występujących u człowieka jest identyfikacja nowych celów, dla których można opracować leki. Większość nowych leków powstających obecnie oddziałuje na te same cele, co stare leki, więc mają tylko niewiele większą skuteczność w leczeniu. Przewidywanie struktury pomoże nam zidentyfikować nowe cele dla leków i w ten sposób pomoże wynaleźć innowacyjne, a być może wręcz przełomowe, metody leczenia chorób.

3. Przewidywanie struktury pozawala nam wykorzystać "racjonalne projektowanie "przy tworzeniu nowych leków.
Jeżeli znamy strukturę białka, jesteśmy w stanie określić obszary jego działania i uczynić je celami leku, który będzie miał za zadanie je dezaktywować. Obliczenie, czy mała cząsteczka (lek) powiąże się i dezaktywuje swój białkowy cel jest na wiele sposobów bardzo podobne do obliczeń, związanych z przewidywaniem struORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ktury, którymi się tutaj zajmujemy. Jest to zasadniczo problem znalezienia struktury o najniższej energii plus system projektowania leków. W ostatnim czasie rozwinęliśmy w oprogramowaniu ROSETTA nowy moduł zajmujące się problemem dokowania białek. Wyniki są bardzo obiecujące i najbliższej przyszłości wasze komputery będą oprócz przewidywania struktury białek, prawdopodobnie wykonywać obliczenia związane z przyłączaniem się cząsteczek leku, jak również z projektowaniem cząsteczek szczepionek i białek leczniczych opisanych powyżej.

Aktywność TomaszPawelTeam w Rosetta@homeAktualnie miejsce 3 wśród drużyn Polskich.


Zobacz Ranking Rosetta@home

Kto jak liczy w drużynie Dołączona grafika

Zapraszam!

Mamy ponad 5 000 000 kredytów w Rosetta@home Dołączona grafika
Projekt GPUGRIDUWAGA!!! Wreszcie po wielu miesiącach oczekiwania na platformie BOINC ruszył projekt GPUGRID (wcześniejPS3Grid) wykorzystujący do obliczeń GPU nVidii poprzez CUDAZachęcam wszystkich do wspólnego liczenia i dołączenia do drużyny TomaszPawelTeam!!!

Mam niekłamaną przyjemność pochwalić się faktem że jestem pierwszym POLAKIEM który dzięki GPU nVidii zyskał certyfikowane punkty w rankingu!

Drużyna ma drugie miejsce wśród drużyn naszego pięknego Kraju Dołączona grafika

Zalecam posiadanie minimum karty graficznej 8800GTS512 8800GT lub nowszej.
Na 8600GT daje radę ale by zmieścić się w deadline trzeba ręcznie usuwać nadmiarowe próbki - nie polecam - tylko dla zapaleńców.
Zalecam instalację najnowszych sterowników.

UWAGAZalecam instalację BOINC 6.10.58 i najnowszych sterowników - dla obliczeń na GPU nVidii.W przeciwieństwie do Rosetta@home ta aplikacja naprawdę zarzyna nasz komputer. Czas liczenia próbki to ponad 14 godzin dla 8800GTS, a dla GTX260 około 8, dla GTX260 SP216 około 7, a dla GTX285 około 6. Dla porównania Rosetta to około 3 godziny dla CPU. Tak naprawdę jak chcesz pograć gry to na czas gry lepiej wstrzymać przetwarzanie projektu. Od wersji BOINC 6.6.15 istnieje możliwość zautomatyzowanego zawieszenia działania GPUGRID podczas aktywności użytkownika, na zasadzie detekcji ruchów myszki bądź wciskania klawiszy klawiatury. Bardzo fajnie to działa i komputer jest zdecydowanie lepiej używalny Dołączona grafika

Dołączona grafika

Ale warto! Za każdą próbkę dostajemy od 3800 do 6800! punktów - dla porównania w Rosetta od 20 do 100 przeważnie koło 50 przy czasie liczenia próbki około 3 godzin.

Statystyki drużyny w GPUGrid:

Mamy już ponad 30 000 000 punktów!

Pozdrowienia dla SzB i Andrzej Sirko za niezłe wyniki w GPUGRID Dołączona grafika

3 miejsce w Polsce

Kto jak liczy w drużynie Dołączona grafika

Projekt MilkyWay@homeProjekt tworzy model 3D galaktyki Milky Way przy użyciu danych zebranych przez The Sloan Digital Sky Survey.

Jest to niewątpliwie projekt, którego wyniki przydadzą się przyszłym pokoleniom, podczas eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Dla obecnych pokoleń, większe znaczenie ma szukanie lekarstw na raka, ale w sumie dlaczego nie mielibyśmy pomóc również naszym potomkom....

Jest to idealny projekt dla osób zarówno z bardzo szybkimi, jak i bardzo wolnymi komputerami. Zoptymalizowana aplikacja zajmuje około 8mb RAM.

Obecnie w MW można liczyć albo na CPU albo na GPU.

MilkyWay na CPUDla projektu MilkyWay@home pojawiła się fenomenalna optymalizacja, która pozwala nam przeliczyć próbkę kilkakrotnie szybciej od oryginalnej aplikacji projektu.

Efekt jest taki, że gdy w Rosetta@Home 1 kredyt uzyskujemy w 120 sekund, to w MilkyWay@Home 1 kredyt uzyskujemy w ... 30 sekund Dołączona grafika

Obecnie nie ma potrzeby wgrywania optymalizacji - gdyż serwery projektu z automatu ją instalują.

Jak zainstalować optymalizację na CPU?

Instrukcja:

1. Poprzez menadżera BOINC (6.10.56) dołączamy do MilkyWay@Home, potem do naszej drużyny TomaszPawelTeam. W ustawieniach projektu na stronie www ozdnaczamy możliwość liczenia na GPU.

2. Czekamy, aż projekt ściągnie pierwsze próbki i zacznie je przeliczać.

3. Zamykamy Boinc.

4. Uruchamiamy program cpu-z i sprawdzamy, jakie Instrukcje obsługuje nasz procesor, np: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1 ITD....

5. Wchodzimy na stronę z optymalizacjami i pobieramy odpowiednia optymalizację. Najnowsza to 0.20

6. Następnie wchodzimy do katalogu:

Dla XP
C:Documents and SettingsAll UsersDane aplikacjiBOINCprojectsmilkyway.cs.rpi.edu_milkyway

Dla Visty
C:ProgramDataBOINCprojectsmilkyway.cs.rpi.edu_milkyway

i kopiujemy tam rozpakowane pliki optymalizacji. Jeśli nie mamy tych katalogów wyświetlonych na ekranie - możliwości są dwie. Albo mamy aktywną opcję aby system nie pokazywał plików ukrytych i systemowych, albo mamy BOINC managera starszego niż 6.6x.

7. Uruchamiamy BOINC - najlepiej restarcik.

8. W Taskmanager Windows sprawdzamy czy mamy uruchomione np., astronomy_0.19_SSE4.1.exe dla SSE4.1

9. Jeśli mamy - to ok, jeśli nie to cos sknociliście....

10. Obliczenia wskazane co do liczby kredytów na sekundę są właściwe dla Q9550@3.6Ghz z SSE4.1. Na Pentium IV 1.7 Wilmate - liczenie przy użyciu SSE2 trwa... od 1 do 3 godzin....

MilkyWay na GPU ATIUpdate: Obecnie nie ma potrzeby wgrywania optymalizacji, gdyż projekt sam je rozsyła z automatu jako aplikację 0.23 (ATI) i 0.24(nVidia).

Jak zainstalować optymalizacja dla kart graficznych ATI z serii HD 5800 HD4800 i HD3800?

Instrukcja Windows7/Vista 64bit HD58xx oraz pliki dla 32bit

Instrukcja Windows XP 32bit HD38xx, 48xx, 49xx

Strona z opytmalkami

Komputer z 2xHD5870 potrafi dziennie uzyskać nawet ... 450 000 kredytów Dołączona grafika

Zachęcam wszystkich do dołączenia również do tego projektu. Oczywiście priorytetem jest Rosetta i GPUGRID z wiadomych celów (lekarstwa), ale zyskać więcej punktów nie zaszkodzi.
MilkyWay na GPU nVidiiWymagania:
Karty nVidii GTX260 lub wyższe (CC1.3), BOINC 6.10.21. Jeśli ktoś liczył wcześniej na CPU a teraz chce na GPU polecam odłączyć się od projektu i przyłączyć. Taka operacja usuwa wgrane wcześniej optymalizacje i projekt zciąga wersję GPU. Polecam również w preferencjach na stronie projektu ustawić liczenie tylko na GPU. Aplikacja jest zdecydowanie mniej przyjazna niż ta używana przez GPUGRID.... powoduje lagowanie GUI...

Statystyki drużyny w MilkyWay@Home:

Mamy ponad 266 000 000 punktów!

4 miejsce w Polsce

Kto jak liczy w drużynie Dołączona grafika

Drużyna TomaszPawelTeam uczestniczy m. in. w następujących projektach:


ABC@home
AlmereGrid
AQUA@home
Climate Prediction
Collatz Conjecture
Cosmology@Home
DNETC@HOME--> Nowy!
Docking@Home
EDGeS@Home
Einstein@Home
Enigma@Home
FreeHal
GPUGRID
IBERCIVIS
Leiden Classical
malariacontrol.net
MilkyWay@home
NFS@Home
NQueens Project
orbit@home
POEM@HOME - Nowy!
PrimeGrid
QMC@Home
Rectilinear Crossing No.
Rosetta@Home
SETI@Home
SHA-1 Collision Search Graz
SIMAP
Spinhenge@home
Superlink@Technion
SZTAKI Desktop Grid
uFluids
VTU@Home
World Community Grid
WUProp@Home
YoYo@home

Statystyki drużyny ogółemSkład drużyny.

Ostatnio do drużyny dołączyli:

Dołączona grafika

Drużyna ma ponad 815 000 000 kredytów Dołączona grafika

Pozycja wśród drużyn Polskich: 4 Miejsce!

Pozycja TPT w rankingu ogólnoświatowym: 51 miejsce!

Członkowie drużyny z punktami
TOP 50 najlepszych członków drużyny!
TOP50 RAC TOP50 Łączna liczba kredytów


Dołączona grafikaDołączona grafika


Dlaczego liczę:

1. Kocham to!
2. Zarówno Rosetta jak i GPUGRID są projektami prowadzonymi i inspirowanymi przez młodych naukowców - których celem jest przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych - obliczeń rozproszonych - dokonanie przełomowych odkryć pozwalających odkryć różne zależności które pomogą nam zrozumieć choróbska i wynaleźć leki na nie - a to już jest gra zdecydowanie warta świeczki Dołączona grafika
3. Jest wiele serwisów ze statystykami kto jak liczy, a współzawodnictwo i to w szczytnym celu bardzo mi się podoba.
4. Jestem pasjonatem komputerów osobistych i cieszę się, że są aplikacje które potrafią wykorzystać to co aktualnie mamy w blaszakach w 100%.

Kontakt: BOINC Polish National Team - BOINC obliczenia rozproszone – zadbajmy o naszą przyszłość! TomaszPawel Edited by TomaszPaweł
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Dla przyjemności :-P

 

BTW: zapytam tak =- serwery GPU GRID leżą czy mi sie wydaje? Bo licze i licze, a ciągle 0 punktów. Rosetta nalicza normalnie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Podniosły się po świętach, ale teraz chyba znowu leżą. Jest jakaś alternatywa dla tego GPU Grida? Bo on jakoś ciągle leży :-/

 

Druga sprawa - ostatnio liczył mi 9 próbek - 8 rosetty i jedną GPUgrid - czasem wiadomo - a to zabrakło pamięci, a to co innego, w każdym razie zawsze było zaznaczone co się dzieje. Natomiast ostatnio liczył mi już tylko 8 próbek.

Natomiast dzisiaj już się całkiem posrało i liczy 4-5-, a obecnie nawet 6. Normalnie to przy pozostałych jest napisane, ze np brakuje pamięci, a teraz nie ma pozostałych. Więcej zadań nie zaciąga, a w ustawieniach mam dobrze ustawione0- żeby używał 100% wszystkiego :-/

Edited by majkel84

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podniosły się po świętach, ale teraz chyba znowu leżą. Jest jakaś alternatywa dla tego GPU Grida? Bo on jakoś ciągle leży :-/

 

Druga sprawa - ostatnio liczył mi 9 próbek - 8 rosetty i jedną GPUgrid - czasem wiadomo - a to zabrakło pamięci, a to co innego, w każdym razie zawsze było zaznaczone co się dzieje. Natomiast ostatnio liczył mi już tylko 8 próbek.

Natomiast dzisiaj już się całkiem posrało i liczy 4-5-, a obecnie nawet 6. Normalnie to przy pozostałych jest napisane, ze np brakuje pamięci, a teraz nie ma pozostałych. Więcej zadań nie zaciąga, a w ustawieniach mam dobrze ustawione0- żeby używał 100% wszystkiego :-/

Jaką wersję BOINC managera masz zainstalowaną?

 

Z GPUGRIDEM jest wszystko ok :)

 

ale widzę, że wysypały Ci się wszystkie próbki i wykożystałes limit na dzień ....

 

Majkel WU

 

Powód?

 

Podkrecony za mocno?

 

Zainstaluj stery 182.08 lub nowsze

 

Zainstaluj BOINC 6.6.15 lub nowszy...

Edited by TomaszPaweł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podłączyłem się ;)

 

Mam pierwsze pytania:

 

wybrałem projekt: rosseta@home, mam jakis jeszcze wybrać?

procesor będzie cały czas pracował na 100%? czy to będzie stres jak przy orthosie prior 9?

mam 8600gts, da się go jakoś wykorzystać ?

 

grafika szybciej liczy próbki od procesora?

Edited by Hubis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podłączyłem się ;)

 

Mam pierwsze pytania:

 

wybrałem projekt: rosseta@home, mam jakis jeszcze wybrać?

procesor będzie cały czas pracował na 100%? czy to będzie stres jak przy orthosie prior 9?

mam 8600gts, da się go jakoś wykorzystać ?

 

grafika szybciej liczy próbki od procesora?

Witam!

 

Jeżeli dołączyłeś do Rosetta@Home możeswz być spokojny o wydajność i stabilność komputera.

 

U mnie Rosetta@Home podkręconego Q9550@3600 rozgrzewa do 60C na najcieplejszy rdzeń przy 1500 obrotów wentylatora.

 

Dla porównania IntelBurnTest rozgrzewa procesor do 70C... Jak widać Rosetta nie katuje procesora aż tak bardzo, i to widać pod windą gdyż nie ma żadnych spowolnień w pracy GUI.

 

Co do GPUGRID i 8600GT - wygląda to tak:

 

Jeśli masz procesor Pentium® Dual-Core CPU E5200 to masz 2 rdzenie, więc projekt powinien ściągnąć 2 próbki do przeliczenia. Teoretycznie każda próbka może być przeliczana około 55 godzin na 8600GT. Dedline zwrotu próbki wynosi 120 godzin. Więc teoretycznie komputer powinien się wyrobić z automatycznym przeliczeniem, odesłaniem i właściwym zapunktowaniem. Jesli byś miał 4 rdzenie, napewno automat by zawiódł.

 

Pamiętaj o fakcie, że GPUGRID w sposób zauważalny spowalani komuter.

 

Dlatego zalecam, przyłączenie się do tego projektu, ale gdy użytkujesz komputer wstrzymać przetwarzanie.

 

Można to zrobić na dwa sposoby:

 

Ustaw sobie w opcjach tak jak na obrazku:

 

Dołączona grafika

 

i wtedy system automatycznie będzie przerywał liczenie GPUGRID gdy tylko poruszysz myszką i wznowi obliczenia po upływie 3 minut od ostatniego poruszenia myszką. Opcja ta jest dostępna od menagera 6.6.15. Oficjanly nowy menager to wersja 6.6.20

 

Można też ręcznie w zakłądce projekty w widoku zaawansowanym, zaznaczyć dany projekt i dać wstrzymaj a potem ręcznie go ponownie uruchomić.

Edited by TomaszPaweł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Dokładnie- za mocno podkręciłem grafę :-/ Była na 840 a dałem 850 nie sprawdzając stabilności... dzięki za uwagę.

 

Teraz liczy normalnie 8 zadań - jeden CPU idzie na GPUgrida, 7 na rosettę, czyli jest ok.

 

Manadżera może i zmienie, bo mam 6.4.5

 

A jeszcze tak zapytam - kiedy są naliczane punkty? Gdyż mam 3 próbki 100%, status odesłany, ale termin zaraposrtowania jest za 3 dni - to wtedy naliczą się punkty?

 

Martwi mnie przede wszystkim takie cuś w GPU GRID:

 

574926 407522 24 Apr 2009 9:04:25 UTC 26 Apr 2009 8:52:19 UTC Over Redundant result Cancelled by server 0.00

 

Zawsze to już nie client error, ale liczyłem na jakieś punkciory, bo od dwóch tygodni stoje w GPUGRID :-/

Edited by majkel84

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dokładnie- za mocno podkręciłem grafę :-/ Była na 840 a dałem 850 nie sprawdzając stabilności... dzięki za uwagę.

 

Teraz liczy normalnie 8 zadań - jeden CPU idzie na GPUgrida, 7 na rosettę, czyli jest ok.

 

Manadżera może i zmienie, bo mam 6.4.5

 

A jeszcze tak zapytam - kiedy są naliczane punkty? Gdyż mam 3 próbki 100%, status odesłany, ale termin zaraposrtowania jest za 3 dni - to wtedy naliczą się punkty?

 

Martwi mnie przede wszystkim takie cuś w GPU GRID:

 

 

 

Zawsze to już nie client error, ale liczyłem na jakieś punkciory, bo od dwóch tygodni stoje w GPUGRID :-/

Majkel, jesli masz Redundant result Cancelled by server nie masz się czym przejmować. To znaczy, że server anulował twoją próbkę, gdyż nie ma otrzeby jej przeliczania. Już została przeliczona :)

 

zauwaz że cię to nic nie kosztowąło czasu. Lepiej zainstaluj wersję 6.6.20, bo jest lepiej zgrana z GPUGRID. Ja zainstalowałem, ale w sposób taki, że najpierw odinstalowałem poprzednią wersję, skasowałem ręcznie wszystkie pliki BOINC, zainstalowałem 6.6.20 i jeszcze raz się przyłączyłem do Rosetty i GPUGRIDA.

 

PS>Musuimy przyspieszyć liczenie w drużynie bo pojawił się nowy aktywny team, żeby nas nie przegonił...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

He he, nie pękaj - ze mną nie zginiesz :-P

 

Musisz też pamiętać, że jak dogonię Ciebie to Team musi zmienić nazwę na moją :-D

 

tak BTW: to ta próbka redundant i tak dała mi punkty

narazie nawet nie mam chwili na zmiane managera, ale wkrótce to zrobie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

He he, nie pękaj - ze mną nie zginiesz :-P

 

Musisz też pamiętać, że jak dogonię Ciebie to Team musi zmienić nazwę na moją :-D

 

tak BTW: to ta próbka redundant i tak dała mi punkty

narazie nawet nie mam chwili na zmiane managera, ale wkrótce to zrobie.

Jak mnie przegonisz w ogólnej punktacji, to Ci stawiam szesciopak wybranego browara i wysyłam kurierem :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Jak mnie przegonisz w ogólnej punktacji, to Ci stawiam szesciopak wybranego browara i wysyłam kurierem :wink:

miałem na myśli tak w perspektywie roku, czy tam pięciu lat :-D

 

BTW: ile kompów podpiąłeś, że masz tak ostatnio average 5 tys?

Edited by majkel84

Share this post


Link to post
Share on other sites

miałem na myśli tak w perspektywie roku, czy tam pięciu lat :-D

 

BTW: ile kompów podpiąłeś, że masz tak ostatnio average 5 tys?

q8200 + q9550 +q6600 +T8100 + 2xE2160 i inne nieznaczne drobiazgi :)

 

 

AWANSOWALISMY NA 8 MIEJSCE w ROSETTA@HOME !!! Gratulacje dla wszystkich starających się :) :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

q8200 + q9550 +q6600 +T8100 + 2xE2160 i inne nieznaczne drobiazgi :)

 

 

AWANSOWALISMY NA 8 MIEJSCE w ROSETTA@HOME !!! Gratulacje dla wszystkich starających się :) :rolleyes:

 

eee, to u mnie lipa, narazie słabo - i7 965XE, 2xE1200 i Celeron 430 ;-/

 

musze sie postarać o więcej quadów :-D

 

Natomiast mam jeszcze jeden problem - wrzuciłem 9600gt do kompa z E1200 i włączyłem rosettę i GPU GRID. Zasoby są ustawione po 50% na projekt ale drań liczy tylko rosettę. Nie wiem czy proc za słaby czy co ?

 

Jutro wsadzę też do jednego 8600GT i zobaczymy.

 

Apropos GPU GRIDa to jak dowiedzieliśmy się o CUDA i akceleracji PhysX przez GF serii od 8x00 to ruszyła wrzawa na forum i każdy zaczął się rzucać na najtańsze ósemki. Tak też sądzę, że nawet jakaś integra 8200 czy zewnętrzna 8400GS, którą zresztą ostatnio dzierżyłem dałaby coś punktów w tych zawodach. Może by spróbować :-D

Edited by majkel84

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

BTW: sprawdzał ktoś wpływ taktowania proca/pamięci na szybkość liczenia próbki, jest jakaś różnica?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Widzę, że stałem się małym stymulatorem dla Teamu i tak jakby coraz więcej ludzi dochodzi :-)

 

BTW: TomaszPaweł - liczysz coś oprócz Rosetty i GPU GRIDA?

Share this post


Link to post
Share on other sites

jak jeszcze mnie przekabacicie z seti na rosette :>

tylko najpierw chce zobaczyc jaki bede mial RAC z maszyny w seti.

 

Co lepiej policzy foldinga

ATI czy NV ???

zastanawiam sie nad 260 GTX lub cos pokroju 4850/70

 

EDYTA:

rozkminil juz ktos uruchomienie kilku GPU w jednym boinc_men ??

Edited by Zulusman

Share this post


Link to post
Share on other sites

BTW: sprawdzał ktoś wpływ taktowania proca/pamięci na szybkość liczenia próbki, jest jakaś różnica?

Tak zasadnicza - im szybszy procesor tym więcej punktów. Sprawdzone i potwierdzone. Zobacz punkty mojego q8200 vs q9550 :)

 

 

Widzę, że stałem się małym stymulatorem dla Teamu i tak jakby coraz więcej ludzi dochodzi :-)

 

BTW: TomaszPaweł - liczysz coś oprócz Rosetty i GPU GRIDA?

Liczyłem QMC i MilkyWay ale stwierdziłe, że jak się che miec dobre miejsce w rankingu to się trzeba skupić na wybranym projekcie. Dzieki temu w Rosetta jestem na 7 miejscu w Polsce :)

 

Ale jesli chcecie liczyć inne projekty to ok. Druzyna jest otwarta na propozycje :)

 

Zasygnalizujcie tylko o jakim projekcie myslicie :)

 

P. S.

 

Jakoś tak masz rację z tym stymulanctwem :) Bo tak się składa że notuję wyraźny wzrost członków po twoim dołaczeniu :)

 

Niech zyje przyrost naturalny :oops: członków druzyny ofcourse :rolleyes:

 

Od paru lat planowałem dołączyć do projektu i tak się odkładało i odkładało .... dzisiaj dołączyłem do Teamu ;)

No i masz niezłe wejście z tym quadem - 1000 pkt w pierwszy niecały dzień :) Witamy!

 

jak jeszcze mnie przekabacicie z seti na rosette :>

tylko najpierw chce zobaczyc jaki bede mial RAC z maszyny w seti.

 

Co lepiej policzy foldinga

ATI czy NV ???

zastanawiam sie nad 260 GTX lub cos pokroju 4850/70

 

EDYTA:

rozkminil juz ktos uruchomienie kilku GPU w jednym boinc_men ??

Co do GPUGRIDA to tylko nVidia, co do Folding@Home to się nie wypowiadam.

 

Ja mam GTX260 192SP, obecnie są też 216SP. I ta karta jest świetna. Nie miałem HD470 więc nic nie będę o niej pisał.

 

Seti to ja liczyłem w I edycji, przed BOINC, potem mnie zdenerwowali zamykając projekt, potem tworzac nowy - się ttraciło wiekszość punktów i dlatego tam nie licze. Wolę pomóc w szukaniu lekarstw niz w obrabianiu pierdów z pięknego skąd ino radaru.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Oo właśnie, jestem pro stymulatorem :-D Dobrze, że nie stymulantem :-P

 

A tak na powaznie - wraz z odsłoną managera 6.8 będzie oficjalne wsparcie dla ATI - coś czego dotąd F@H nie ma. Ale stanie się to raczej dopiero po wakacjach. Osobiście myslę, że ATI będą nawet sprawniej liczyć niż NV :-)

 

Powiedzcie mi koledzy co tam liczymy w tej rosetta? Lekarstwo na raka czy jak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

No i masz niezłe wejście z tym quadem - 1000 pkt w pierwszy niecały dzień :) Witamy!

 

I tak Cię niedługo dogonię .... dwa dni i jesteś mój :P

Edited by BuMeL

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi, się mi przypomniało, że na to jest fajny zwrot, "połknąć" kogoś....

 

A propos dzisiaj swiętuje i szaleję do nieprzytomności ze szczęścia!

 

Zostałem MILIONEREM!!!!!

 

oczywiscie w :damage_wall: Rosetta@Home :lol:

Po obiążeniu proca przez BOINC, komp jedzie po 250W na non-stopie, jak mnie moja nie wygoni z domu za rachunki (chociaż sam je płacę hehe) to za tydzień będę trzeci w teamie, za miesiąc drugi a potem chwila moment i cię "połknę" .... bez skojarzeń ;p i gratki okrągłej bańki, zauważyłem wczoraj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Po obiążeniu proca przez BOINC, komp jedzie po 250W na non-stopie, jak mnie moja nie wygoni z domu za rachunki (chociaż sam je płacę hehe) to za tydzień będę trzeci w teamie, za miesiąc drugi a potem chwila moment i cię "połknę" .... bez skojarzeń ;p i gratki okrągłej bańki, zauważyłem wczoraj.

no chiba zwariowałeś

nie odpuszczę drugiego miejsca, przynajmniej przez najbliższy rok :-P bo potem już będę pierwszy :-)

 

akurat spodziewam się niedługo WC także nieco podkręce kompika i dam mu ochłonąć :-D a jednocześnie także ubolewam z powodu rachunków (i7 z GTSem 250 ciągnie 350W)

 

równeiż gratuluje milionerowi :-)

i BTW: wiecie co jest lepsze w rosettcie od Core i7 ? ... więcej Core i7 ":-P

Edited by majkel84

Share this post


Link to post
Share on other sites

I tak Cię niedługo dogonię .... dwa dni i jesteś mój :P

hihi, się mi przypomniało, że na to jest fajny zwrot, "połknąć" kogoś....

 

A propos dzisiaj swiętuje i szaleję do nieprzytomności ze szczęścia!

 

Zostałem MILIONEREM!!!!!

 

oczywiscie w :damage_wall: Rosetta@Home :lol:

 

*******************************************************************************

 

Panowie. Mam dobra wiadomość!

 

Wskoczylismy na 7 miejsce w R@H, a w klasyfikacji generalnej druzyn polskich na 36!

 

Ładnie nam idzie.

 

Wkrótce rozpoczynam szeroko zakrojoną akcję propagandową :)

 

Odświezyłm stronę www druzyny, a także rozpoczynam nowy projekt - dzięki któremu powinnismy się bardziej skonsolidować i uzyskiwac lesze wyniki - faza eksperymentalna.

 

No zaczyna się dziać!

 

P.S. Majkel przekroczyłeś 2000 RAC, zaczynam się bać :blink:

Edited by TomaszPaweł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest majkel84

Dzięki, dzięki, ale to jeszcze nie jest nawet dziesiąta część moich możliwości :-D

 

Jak już wspominałem szykuje ostrą walkę, bo sporo sprzętu do mnie leci. A liczenie jakoś robi się samo i nie przeszkadza w codziennych obowiązkach :-D

 

Ja dzisiaj tez mam święto - stuknęła mi 50 w rosett'cie i 100 w GRPU GRID :-D

 

Tak na deser podam tylko, że temperatura w moim pokoju , gdzie licze narazie tylko na dwóch konfigach znacząco odbiega już od reszty domu(in plus), mimo non stop otwartego okna.

 

a i mam jeszcze dwa bajdełeje:

BTW1: gdzie ten RAC jest widoczny?

BTW2: czy każda próbka rosetty i GPUGRIDA wymaga takiej samej mocy obliczeniowej? W sensie czy da sie zrobić miarodajne rankingi długości liczenia takich próbek przez poszczególne grafy/proce ??

Edited by majkel84

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak na deser podam tylko, że temperatura w moim pokoju , gdzie licze narazie tylko na dwóch konfigach znacząco odbiega już od reszty domu(in plus), mimo non stop otwartego okna.

 

a i mam jeszcze dwa bajdełeje:

BTW1: gdzie ten RAC jest widoczny?

BTW2: czy każda próbka rosetty i GPUGRIDA wymaga takiej samej mocy obliczeniowej? W sensie czy da sie zrobić miarodajne rankingi długości liczenia takich próbek przez poszczególne grafy/proce ??

Hehe, jak siedzę przy kompie to mam strumień ciepłego powietrza :) W zimie można było kaloryfer zakręcić :)

 

Statystyki

 

Próbki w GPUGRID i Rosetta@Home są różnej długości/wielkości/stopnia skomplikowania. W rosetta@home jak obliczy 99 decoys to osdyła próbkę, nawet jeśli liczył tylko 30 minut.... z defaultowych 3 godzin. Taka blokada wewnątrz projektowa, coby plik wynikowy nie wynosił jakiś monstrualnych wielkości.

 

P.S.

 

Zerknij na koniec pierwszego posta. dodałem uktualizowaną graficzke z członkami druzyny - RAC i Total Credit :)

 

Aktualizacja 12 05 2009 - 50,850 punktów!!! za wczoraj! to prawdziwy rekord drużyny:)

Edited by TomaszPaweł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pytanie na szybko. Mam 2 projekty: Rosetta@Home i GPUGRID. Czy ustawienie zasobów rosetta/grid 80/20 jest dobre i rozsądne? Strasznie topornie idzie ten GRID ;/

Share this post


Link to post
Share on other sites×
×
  • Create New...